general

definició d'oracions subordinades

Les oracions que presenten dos o més verbs són conegudes com a oracions compostes. Dins aquest tipus d'oracions podem fer la distinció següent: oracions coordinades, juxtaposades i subordinades.

Aquestes oracions són aquelles les parts de les quals depenen les unes de les altres. En altres paraules, la part subordinada depèn de l'oració principal

A la pregària "T'agradaria que anéssim a la platja", es tracta d'una oració composta perquè té dos verbs (gustaria i fóssim) i totes dues estan unides per una partícula (que) i hi ha una proposició principal (t'agradaria) i una altra proposició subordinada (que anéssim a la platja). En aquest cas, la proposició subordinada depèn totalment de la principal, ja que la seva funció sintàctica no té cap sentit independent.

Cal indicar que en les oracions compostes coordinades o les juxtaposades sí que hi ha una independència entre les proposicions de l'oració.

Classes d'oracions subordinades

Les proposicions de les oracions subordinades compleixen una funció sintàctica pel que fa a la proposició principal. En aquest sentit, depenent de la funció sintàctica que exerceixin hi ha tres tipus d'oracions subordinades: les substantives, les adjectives o de relatiu i les adverbials.

Les oracions subordinades substantives són aquelles en què la part subordinada exerceix una funció equivalent a un substantiu, un pronom o un sintagma nominal.

A la pregària "Ell em va dir que arribaria aviat", la proposició subordinada (que arribaria aviat) actua com a complement directe.

Les oracions subordinades adjectives o de relatiu són les que exerceixen la funció pròpia d'un adjectiu, és a dir, complementen el nom.

A la pregària "El partit que vam veure ahir em va decebre", la proposició subordinada (que vam veure ahir) actua com un adjectiu que complementa la part substantiva de la pregària (el partit).

Les oracions subordinades adverbials són aquelles les proposicions subordinades de les quals es poden substituir per un adverbi. Si dic "Vaig a la platja quan no tinc classe", l'adverbi quan actua com a nexe d'unió i la proposició "quan no tinc classe" actua com una proposició subordinada de temps. En aquest cas, la part subordinada podria substituir-se per un adverbi o una locució adverbial (per exemple "Vaig a la platja algunes vegades").

Fotos: Fotolia - rfvectors - siridhata

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found