comunicació

definició de guió

Quan repassem les referències del concepte de guió ens trobem amb una varietat, encara que primerament parlarem del seu ús més difós que és aquell que fa referència al text on s'exposa, amb tots els detalls necessaris del cas, per concretar la realització satisfactòria, el contingut d'una pel·lícula, d'una obra teatral, d'una historieta o d'un programa de ràdio o de televisió.

Text que contindrà tots els detalls i tècnics i de contingut d'una obra de teatre, un programa de tevé o ràdio o una pel·lícula

O sigui, que al guió, el guionista, tal com s'anomena a qui ho engega, indicarà tot allò que la peça en qüestió necessita per a la seva posada en escena, abastant tant els aspectes literaris, és a dir, els discursos, els diàlegs dels personatges que intervenen, així com els tècnics, entre ells: les acotacions, la il·luminació, el so, l'escenografia, entre altres. “L'última pel·lícula de Woody Allen realment té un guió molt pobre, no em va agradar de res.”

El guió de qualsevol índole disposa per cas de dues parts fonamentals, d'una banda, el guió netament literari que l'elaborarà el guionista i contindrà tota la història que es desenvoluparà a l'escena entre els actors o professionals que hi intervinguin.

I per la seva banda, el guió tècnic, en el qual es bolquen totes les indicacions del director tècnic en el qual s'indicaran les característiques que caldrà observar en matèria d'il·luminació, escenografia, so, maquillatge, indumentària, entre d'altres aspectes.

Guió teatral: característiques i parts que el componen

El guió teatral consta de tres parts fonamentals: la introducció, en què es presenten els personatges, el temps, l'espai i la situació iniciàtica de la història; és en el desenvolupament on es produeixen els conflictes de la història en qüestió; i finalment el desenllaç que és el final de la història en la qual es resolen els problemes i la història de cada personatge.

Sens dubte, els diàlegs són les parts més importants i riques dins del guió teatral, encara que, si es tracta d'un espectacle teatral unipersonal on hi ha un sol personatge en escena predominarà el monòleg, serà el personatge parlant directament al públic i reflexionant sobre diverses qüestions.

Al guió de teatre se'l divideix en actes, que és la part més general que conté les escenes i quadres.

L'escena té la particularitat que és l'espai en què participen els personatges, i els quadres impliquen que l'escenografia i la decoració romanen igual, quan canvia, és perquè canviarà l'acte.

Guió radiofònic o televisiu: l'estructura d'un programa

I als programes de ràdio i de tevé és comú l'existència d'un guió en el qual es plasma l'estructura del programa que servirà de guia a conductors i productors per saber què passarà al programa, amb un temps precís que s'haurà de respectar per a cada tema així es pot donar pas a la publicitat pautada, per exemple.

Resum d´un tema que s´exposarà en públic

També, al esquema escrit d'un tema que s'exposarà o desenvoluparà, per exemple a instàncies d'una cerimònia, com l'homenatge a un artista llegendari, se l'anomena guió. “Ja tinc perfectament revisat el guió que vaig preparar per a l'homenatge de Joan.”

Signe ortogràfic que disposa de diverses finalitats gramaticals

D'altra banda, a instàncies de la gramàtica, el guió (-) , tal com els ho simbolitza, és un signe d'ortografia que s'empra amb diferents fins com: separar dues meitats d'una mateixa paraula al final d'una línia, és a dir, quan se'ns acaba el mateix i no ens arriba a l'espai per escriure tota la paraula, el que resta s'escriu al línia de baix i en la línia anterior al final es col·loca el guió, la qual cosa és un clar indicador per a aquell que llegeix que la paraula està incompleta i que continua més avall oa la tornada de la pàgina; per unir dos elements duna paraula composta; i per indicar als diàlegs quan parla cada interlocutor.

Aus que migren

D'altra banda, a les aus davanteres de les esbardes migratòries se les denomina guions. “Seguien el guió de manera molt ordenada.”

Creu que porta la davantera en una processó

Així mateix, el terme s'empra per designar el estendard o creu que precedeix en una processó.

Part fina del rem

També és un terme dús freqüent en làmbit de la marítima, ja que amb ell es designa a la part més prima del rem.

Signe musical que indicava la primera nota musical

I en música el guió era un signe que es feia servir antigament al final del pentagrama amb la missió d'indicar la primera nota de la línia següent.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found