general

definició d'assessoria

El Concepte d'assessoria s'utilitza per designar l'ofici de l'assessor i l'oficina on aquest professional exerceix la seva activitat.

Ofici d'assessor i oficina on aquest exerceix la seva activitat de conseller sobre una temàtica de la qual és expert

L'assessor és un individu que s'especialitza en una matèria i sobre aquesta brinda consells i assessorament a altres persones que demanen aquests coneixements específics que ell té.

Habitualment l'assessor s'exerceix en aquelles àrees que es consideren sensibles en matèria de coneixements, és a dir, hi ha molt pocs professionals amb idoneïtat i sapiència en aquest tema.

Per cas, és que l'assessor se l'ubica al sector de l'economia corresponent al de serveis basats en coneixements especialitzats i de valor agregat.

Una activitat que es desenvolupa en diversos contextos: política, economia, empreses, laboral, religiós…

Per exemple, en els sistemes democràtics a instàncies del Poder Legislatiu, és habitual que els legisladors comptin amb assessors en diverses matèries, que els assisteixen a l'hora de confeccionar projectes, o simplement pel que fa a vincular-se amb els mitjans de comunicació.

Als legisladors se'ls demana normalment el coneixement i l'opinió en temes variats i per tant és impossible que una sola persona sàpiga de tot, tot el temps, aleshores, el legislador contracta els serveis d'assessors en temes puntuals perquè els guiïn en temàtiques concretes com ser economia, seguretat, educació, dret, entre d'altres.

D'altra banda, les empreses privades solen ser altres grans contractistes dels assessors quan desitgen incursionar en àrees que tenen poc desenvolupament o que no se saben. L'assessor, contractat que sí que disposa dels coneixements ajudarà a moure's ia actuar amb precisió i èxit a l'àrea en qüestió.

Una vegada que aquesta s'ha desenvolupat, és habitual que l'empresa prescindeixi dels serveis de l'assessor i el seu treball sigui continuat per un professional de la signatura entrenat.

De tota manera hem de dir que aquesta activitat es desenvolupa en els camps més diversos no tan sols en la política i en el pla privat, ja ho veurem endavant.

La assessoria és una activitat molt comuna aquests dies, però informalment utilitzada des de temps immemorials per l'home, mitjançant la qual se li brindarà el suport necessari a les persones que així ho requerissin perquè puguin desenvolupar diferents activitats, motius de la consulta i finalment, a través del treball que l'assessoria en qüestió li brindi, poder assolir la comprensió de diferents situacions en les quals es troba la persona o institució que sol·licita assessoria, judicials, econòmiques, polítiques, financeres, immobiliàries, entre altres.

Assistir en dificultats, resolució de problemes i clarificació de temes

El principal benefici que reporta l'assessoria a qui hi va és la ajuda que atorga a l'hora de resoldre dubtes específics a l'àrea d'interès. El motiu de creació de l'assessoria ha estat precisament aquest, ajudar les persones en allò en què presenten dificultats o en allò que sempre ha constituït per a ells un problema.

L'assessoria funciona bàsicament com un servei que presta assistència a una persona física o jurídica i la recolza en una temàtica x sobre la qual és experta. Aquest coneixement en la matèria garantirà un maneig eficient de la situació en qüestió.

Cal destacar que el assessor, tal com s'anomena l'individu encarregat de l'assessoria, sempre haurà de ser un professional de la matèria a tractar.

Tipus d'assessoria

Hi ha diferents tipus d'assessoria, és a dir: assessoria jurídica, per exemple, aquesta ens alertarà i encarrilarà els tràmits a realitzar quan s'obre un negoci o una empresa, sigui quina sigui la seva naturalesa, l'assessoria ens orientarà sobre les condicions de contractació del personal, sobre la regularització dels béns que ostenta la institució en qüestió, entre tantíssimes tasques.

Per la seva banda, la assessoria administrativa, també a instàncies de l'obertura d'un nou negoci, ens orientarà sobre la presentació de projectes per poder aconseguir el finançament que necessita per funcionar; també s'encarregarà del seguiment i la rúbrica dels llibres que porten els registres de l'empresa.

Mentrestant, la assessoria de tipus comptable, serà aquella que ens donarà llum sobre les maneres més senzilles per complir les obligacions tributàries que corresponguin d'acord amb el rubro.

Una altra assessoria molt comuna per aquests dies és la assessoria informàtica, la qual per descomptat s'ocuparà de les diferents contingències en aquest àmbit, com ser: ús d'internet i xarxes informàtiques, la capacitació del personal en programes específics, entre d'altres tasques.

D'altra banda, en l'àmbit educatiu, és comú que ens trobem amb la trucada assessoria educativa, la qual s'ocupa d'assistir, mitjançant suggeriments, opinions i il·lustracions, als directors o professionals de les institucions escolars, amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'educació.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found