ciència

definició de canvi físic

Un canvi físic és el concepte que ens permet designar aquella transformació de la matèria que es caracteritza per no presentar una variació pel que fa a la seva naturalesa.

Modificació que es produeix en una matèria o ésser viu, en el pla físic, sense que se'n modifiqui l'essència

És a dir, en aquests tipus de canvis no es produeix un canvi quant a composició de la substància en qüestió, i per tant no es generaran noves substàncies mentre dura el procés.

Així és que en aquest tipus de canvis es destaca que allò essencial, la seva naturalesa, es manté igual malgrat la transformació que pugui travessar alguna cosa.

Si un element que integra la naturalesa deixés d'ostentar un dels seus elements en el procés de canvi, estaríem davant d'un altre tipus de modificació que és la química.

Hi ha una enorme varietat de canvis físics que són apreciables per a totes les persones comunes perquè se succeeixen a la vida quotidiana i domèstica, per exemple, si escalfem un tros de gel, per l'acció de la calor, canviarà de l'estat sòlid a l'estat líquid (aigua ).

Els éssers humans canviem físicament com a conseqüència del desenvolupament

D'altra banda, els éssers humans constantment patim canvis en el nostre aspecte físic, que justament s'anomenen canvis físics, i que estan en relació estreta amb el desenvolupament biològic de la persona.

El procés de creixement biològic se succeeix a tots els organismes vius, sense excepcions.

Les cèl·lules es van dividint, creixent, multiplicant-se, i patint transformacions que generen que les persones anem tenint un aspecte físic diferent amb el pas del temps; la composició serà la mateixa, el que es modificarà és el físic, és a dir, la forma externa del nostre cos, l'aparença, el volum d'algunes parts.

Per exemple, a les dones, l'arribada de la pubertat produeix un augment progressiu en la mida dels pits, per citar alguns dels canvis físics més reconeguts que pateixen les dones en aquesta etapa de la vida humana en què proliferen els canvis físics , i que marquen el pas de nena a dona.

I en tots dos gèneres, home i dona, en aquesta mateixa etapa, augmenta l'alçada corporal, la musculatura es desenvolupa, i sorgeix el pèl a diferents parts del cos com el pubis, les cames, les aixelles, entre d'altres.

És importantíssim comprendre el canvi físic perquè això ens permet entendre també els processos que se succeeixen a la natura i que els impulsen.

Una de les característiques principals d'aquest tipus de fenomen és la reversibilitat, situació que implica que el canvi suportat no serà permanent, aleshores, tan bon punt la substància experimenti un estat i es transformi en un altre, immediatament després podrà recuperar les seves propietats originàries.

El mesurament i l'observació capten els canvis físics

Entre les maneres més recurrents que hi ha per detectar aquests tipus de canvis es compten, d'una banda, la observació, a partir de la qual es detectaran les característiques essencials d'un element emprant els sentits com a eines excloents.

I per altra banda apareix la mesurament, que és un dels mètodes més comuns que utilitza la ciència per investigar fenòmens i que consisteix en la comparació d'una mostra amb l'objecte en qüestió que disposa la magnitud física que es vol mesurar.

Cal destacar que els canvis d‟estat són exemples de canvis físics.

Són exemples d'aquest tipus de canvi punt de fusió i punt d'ebullició.

El punt d'ebullició rau en la temperatura en què la matèria passa d'estat líquid a estat gasós, posant-lo en termes més simples quan l'aigua bull estem davant del punt d'ebullició.

I per la seva banda, el punt de fusió consisteix en aquella temperatura en què la matèria passa de l'estat sòlid a l'estat líquid, i se'n genera la fosa.

Generalment, aquest punt és emprat a l'hora de comprovar la puresa que presenten alguns compostos.

I finalment és important que destaquem que el canvi físic se succeeix en diverses àrees i pot aplicar-se a la biologia, com ja vam estar veient i exemplificant, en astronomia, en física, en geologia i més…

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found