social

definició de maltractament

La paraula maltractament és utilitzada per designar totes aquelles maneres d'actuar que suposin algun tipus d'agressió o violència.

Comportament que implica agressió contra altres

Tal com ho diu la mateixa paraula, el maltractament és una manera de tractar malament algú, de dirigir-se a aquesta persona o ésser viu de manera agressiva, amb insults, amb crits, i fins i tot també amb violència física.

El maltractament és en tot sentit perjudicial per a qui el rep, ja que pot suposar lesions greus si l'agressió és física i també ferides emocionals i psicològiques quan el maltractament és verbal.

En societats on la violència és un mètode comú de comunicació, el maltractament és constant entre els diferents membres de la comunitat però a més també en milers de formes diferents, cosa que significa que el maltractament no és privatiu d'un gènere, d'un grup socioeconòmic, duna regió o dun tipus de tret físic.

Hi ha encara moltes societats en què encara prevalen formes de comunicació més simples i valors de respecte, tolerància i comunitat.

El maltractament és un gran perill tant per a qui el pateix com per a qui l'exerceix.

Això és així ja que en exercir el maltractament una persona pot sentir-se fàcilment cada vegada més interessada a mantenir-lo, a reproduir-lo ia fer-lo visible en una major quantitat d'espais possibles.

El poder del maltractament

El maltractament dóna poder a qui l'exerceix, ja que suposa que hi ha algú de l'altra banda que pateix i que es veu, en el moment del maltractament o fins i tot després, disminuït per aquesta agressió.

En tenir poder una persona es pot tornar més agressiva i més decidida a buscar més poder a canvi de més maltractament.

Si bé no és correcte establir generalitzacions, la realitat ens demostra que el maltractament cap a determinats sectors o grups socials és cada cop més comú i perillós.

Dones, nens i ancians, els destinataris més vulnerables i comuns de la violència a les seves diverses manifestacions

Així, tant les dones, com els nens, els ancians, els immigrants, els humils, els animals són víctimes precises de maltractament i això té a veure en gran mesura en la indefensió i en la creença general que aquests grups són responsables d'algun malament o que, per ser indefensos, poden rebre més fàcilment el maltractament dels altres.

La violència familiar que és aquella conducta violenta i reiterada d'agressió es produeix com ens ho diu la seva denominació al si d'una família, un dels seus membres és qui l'executa, normalment el pare de família, encara que també hi ha casos de dones que maltracten els seus fills i els seus marits.

Majorment són els desequilibris en tema poder els que la inicien, i els infants i les dones són els destinataris més recurrents.

Si bé pot passar en casos menors, la violència familiar no sorgeix d'un moment a l'altre, sinó que és el resultat d'un llarg procés.

Per això és imprescindible la seva denúncia primerenca, perquè lamentablement els casos de la realitat així ens ho demostren quan això no passa, i se silencia i oculta, les conseqüències poden ser mortals per als qui la pateixen diàriament.

Sempre denunciar la violència familiar

La violència familiar pot implicar maltractament físic, psicològic, sexual i econòmic, aquest últim es manifesta a través del control obsessiu de les despeses del cònjuge, prohibint-li el maneig dels diners propis, restringint les despeses i fins i tot impedir que opini que es gasta, entre altres.

En aquells casos de pares separats, és corrent que el pare exerceixi aquest tipus de maltractament negant-li per exemple a la seva exdona la quota alimentària dels fills de la parella.

Davant d'una situació de violència familiar és important que tothom sàpiga que cal denunciar-la ni bé es produeixi la primera manifestació, després pot ser tard…

Mentre la denúncia l'ha de fer qui la pateix o bé algun familiar que adverteixi aquest estat de coses.

Si és possible el segon que cal fer és deixar la casa si és que el violent no ho fa i acostar-se a aquells familiars de confiança que serveixin de contenció.

La denúncia s'ha d'efectuar a la dependència policial més propera a la casa o bé en aquells centres destinats a aquest tipus de casos.

Després, la policia haurà de donar intervenció a la justícia que és la que finalment decidirà els passos a seguir i els càstigs corresponents.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found