general

definició de monosíl·labes

Una síl·laba és cadascun dels cops de veu en què se separa una paraula. En un llenguatge més acadèmic podríem dir que una síl·laba és cadascuna de les unitats fonològiques en què es divideix una paraula. Una altra definició podria ser la següent: les paraules monosíl·labes són les que no es poden dividir en síl·labes perquè només en tenen una.

Hi ha paraules de tres o més síl·labes (trisíl·labes), de dues (bisíl·labes) o d'una (monosíl·labes). En aquest darrer cas es tracta de paraules amb un únic cop de veu, com dos, mil, sal, sol, col, de, sense o per. La majoria de monosíl·labs són breus, però no sempre és així (per exemple, friais i guieis són monosíl·labs i tenen sis lletres cadascuna). D'altra banda, hi ha paraules molt breus que tenen diverses síl·labes (per exemple sentia és trisíl·laba).

L'accentuació als monosíl·labs i alguns exemples il·lustratius

En la majoria de casos, aquestes paraules no porten accent. Tot i això, aquesta norma general té algunes excepcions. El criteri de l'excepció és el següent: que la paraula que conforma el monosíl·lab tingui més d'un significat. D'aquesta manera, per diferenciar una paraula de l'altra, una porta accent i una altra no.

El monosíl·lab "de" que s'usa com a proposició no porta accent, però sí que ho porta quan es tracta del verb donar (per exemple, "l'anell és del meu cosí" i "espero que m'ho doni").

Si "el" és un article va sense accent, però no així si es tracta d'un pronom personal ("l'amic és simpàtic" i "vull que sigui per a ell").

Quan "més" és una conjunció no va accentuat ("ho sabia, però no m'interessa"). En canvi si es tracta d'un adverbi sí que porta accent ("la meva bicicleta és la més ràpida").

Quan "es" és pronom no porta accent, però sí que ho porta per al verb saber ("li ho vaig comunicar aquest matí" i "no ho sé").

En el cas del monosíl·lab "si", porta accent quan és un adverbi afirmatiu ("sí que m'agrada la idea") i no ho porta quan és una conjunció ("si fa fred no sortiré de casa").

El binomi te o te presenta el criteri següent: si és un pronom personal no s'accentua, però sí que porta accent si es refereix a la infusió del te.

Les interjeccions i les onomatopeies són normalment monosíl·labes

Tant les interjeccions com les onomatopeies són paraules la funció de les quals és imitar un so o algun tipus d'emoció. Entre les interjeccions monosíl·labes podem esmentar les següents: eh!, ai!, oh! o eh? Algunes onomatopeies amb una síl·laba serien les següents: crac (cruixit), zas (cop) o toc (cridada).

L'expressió "parlar amb monosíl·labs"

Es diu que algú parla amb monosíl·labs quan les seves respostes són molt breus i concises, simplement un sí, un no, un val o ok. Aquesta expressió s'utilitza normalment en un sentit negatiu, ja que qui es comunica d'aquesta manera expressa manca d'interès en la conversa.

Fotos: Fotolia - Zlatan Durakovic / DOC Rabe

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found