general

definició d'agropecuària

Es designa amb el terme de agropecuària aquella activitat humana que està orientada tant al cultiu del camp com a la criança d'animals, és a dir, que està en estreta relació amb l'agricultura i la ramaderia. Cal destacar que totes dues activitats pertanyen al que s'anomena activitat primària de l'economia.

Pertany a l'activitat primària de l'economia

A propòsit val aclarir que les activitats primàries dins d'una economia són aquelles que estan associades a l'explotació de recursos naturals i la funció dels quals és justament la generació de matèries primeres com carns i cultius, ambdues qüestions facilitades per l'activitat agropecuària, és clar.

En contracara aquestes apareixen les activitats secundàries de l'economia que són aquelles associades a la indústria ia la transformació de les matèries primeres. Finalment el sector terciari és el corresponent als serveis i que no implica manufactura o treball artesanal, com els dos casos anteriors, sinó que demana de part dels seus actors un treball mental o intel·lectual, entre d'altres podem esmentar el turisme, el desenvolupament de programes informàtics, inversions, consultoria.

Ara sí que havent aclarit la part de l'economia a la qual pertany l'agropecuària i reprenent el concepte que ens ocupa direm que la denominació ha estat encunyada de la combinació de dos termes més: agricultura (cultiu de la terra per sembrar aliments) i pecuària, que d'alguna manera resulten ser les activitats principals que els que duen a terme aquesta activitat despleguen.

Aleshores, qui duu a terme una activitat agropecuària és perquè es dedica a l'agricultura oa la ramaderia.

Què són l'agricultura i la ramaderia?

L'agricultura és el cultiu de la terra i inclou tots aquells treballs relacionats amb el tractament del sòl i la plantació de vegetals. En bona mesura, les tasques de tipus agrícoles estan destinades a la producció d'aliments i l'obtenció de verdures, fruites, cereals, hortalisses, entre d'altres.

I pel seu costat, la ramaderia, així com l'agricultura, és una activitat de tipus econòmic molt però molt antiga que consisteix en la criança d'animals per aprofitar-los posteriorment. D'acord amb l'espècie ramadera que es treballi s'obtindran diferents productes derivats: carn, llet, ous, cuir, llana, mel, entre d'altres.

El bestiar més important és el boví, porcí i oví, encara que en algunes regions, aquestes poden ser superats pel cabrum i equí.

Ambdues activitats, agricultura i ramaderia, estan estretament vinculades i es nodreixen l'una a l'altra. El bestiar li aporta fems, que és emprat com a adob per a les pastures i cultius i aquests serveixen per alimentar els animals.

Mentrestant, els avenços que aquesta activitat ha presentat amb el transcurs dels anys es deuen en gran mesura a la feina que han fet diversos científics. Per exemple, entre ells i un dels més importants ha estat Luis Pasteur a qui se li deu la possibilitat de pasteurització de la llet perquè així aquesta pugui ser millor conservada; a més va contribuir amb les seves aportacions a la elaboració de pesticides, demostrant l'origen bacterià de les fermentacions i descobrint els bacteris anaerobis.

Principal activitat i motor econòmic a moltes nacions

I no podem defugir que totes dues constitueixen avui dia i des de temps immemorials activitats econòmiques fonamentals d'algunes nacions i que permeten el desenvolupament econòmic i progrés dels països que les practiquen.

Així mateix, resulten ser activitats de rellevància essencial per a la sostenibilitat alimentària dels éssers humans de tot el món, no només dels propis, i per això és que algunes responsables de l'activitat es tornen exportadores per excel·lència.

Hi ha països com l'Argentina que disposen d'un ampli camp agropecuari per explotar i que resulta ser l'activitat principal econòmica i la que aporta a la nació el percentatge més alt del seu Producte Brut Intern (PBI). Al segle passat aquesta gran preponderància que havia adquirit l'Argentina en aquest sentit va fer que se li apliqui el malnom de “graner del món”, que molts agraden d'aplicar-lo avui dia.

També això passa en altres països veïns a l'Argentina i al continent africà.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found