general

definició de nivells

El terme 'nivells' és el plural del substantiu 'nivell'. Aquest fa referència a la presència d'etapes i estats que es donen en una situació particular i que en general està composta per dos o més. La paraula nivells és aplicable a una important quantitat de fenòmens i situacions, sempre que es doni la condició de diferenciació entre les parts que componen aquest fenomen o situació.

Podem definir un nivell (separat d'altres) com un espai concret o abstracte que es caracteritza per certes regles i elements. Aquests elements són particularment els que el diferenciaran daltres nivells que puguin existir i que podran ser inferiors o superiors. En aquest sentit, un nivell sempre implica l‟existència d‟altres nivells diferenciats, com així també la implícita successió d‟etapes que marquen un camí cap a determinat fi o objectiu.

Normalment, la noció de nivells apareix en alguns àmbits o espais, especialment quan es parla de nivells educatius o nivells professionals. Gran part de les institucions creades per l'home requereixen comptar amb una diferenciació marcada en termes de nivells per permetre l'ordre i l'avenç continu cap a una meta superior. Aquesta situació es dóna clarament quan un és part d'una institució educativa i ha d'emplenar totes les etapes establertes per assolir el diploma; o quan un s'exerceix en una empresa que està organitzada en nivells de jerarquia que poden anar aconseguint-se eventualment en perfeccionar-se'n un com a professional.

En l'específic cas de l'educació, aleshores, podrem trobar-nos amb tres nivells, els dos primers com a ésser primari i secundari estan considerats com a bàsics i d'emplenament obligatori, mentre que el nivell terciari, que correspon a l'ensenyament que imparteix a universitats no ho és.

Nivell primari

El nivell primari, també anomenat ensenyament bàsic o primària, és el que als individus ens garanteix l'alfabetització conforme, és a dir, en el temps que dura que el mateix que normalment són sis anys, identificats amb graus aprenem a llegir, escriure, a realitzar càlculs ia comprendre alguns conceptes bàsics que resulten essencials per al nostre exercici a la societat.

La meta d'aquest nivell és aportar als alumnes una formació comuna i integral que permeti desenvolupar les seves capacitats motrius, personals, de relació i socials.

Els nens ingressen a l'escola primària entre els cinc i els sis anys i finalitza quan tenen entre 12 i 13.

És de compliment obligatori com assenyalem i és el pas previ obligatori per poder ingressar al nivell següent que és el secundari.

Nivell Secundari

El nivell secundari o educació secundària és el pas previ als estudis d'ensenyament mitjà o superior i per cas es proposa preparar l'alumne perquè pugui assolir conforme el nivell següent ia més que pugui desenvolupar capacitats, habilitats i valors que li permetin exercir satisfactòriament en la societat. Cal destacar també que en aquesta etapa educacional es posa èmfasi que l'estudiant desenvolupi certes habilitats que li puguin servir per a gairebé no surt de l'escola poder desenvolupar algun ofici.

Al nivell secundari s'aplica entre 13 i 17 anys.

Nivell terciari

I anomenem nivell terciari o ensenyament superior a tots aquells centres educatius o institucions d'ensenyament que permeten cursar una carrera professional i obtenir després de complir un títol de grau o superior. Aquest és el cas d'advocat, metge, odontòleg, veterinari, dissenyador, entre d'altres.

Entre els seus requisits hi ha tenir més de 17 anys i haver acabat satisfactòriament l'escola secundària, pas previ.

Una altra condició habitual abans d'ingressar a aquest nivell és fer un curs d'ingrés i aprovar-lo.

Aquest mateix terme pot ser utilitzat en altres àmbits a més de l'educatiu que acabem d'esmentar. Per exemple, es parla de nivells geològics o geogràfics per marcar la diferent altitud entre els diferents espais del planeta; els nivells o els pisos d'un edifici; els nivells de potència de determinades màquines o fenòmens naturals, entre moltes altres possibilitats. En qualsevol d‟aquests casos, estarem fent referència a la idea de successió d‟etapes que estan delimitades per certes característiques i acompanyades per altres etapes antecedents o successòries.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found