política

definició de teocràcia

La paraula teocràcia fa referència als governs que es basen en la creença que el Déu que regeix la religió oficial és també el responsable de regir els aspectes de la vida política, econòmica i cultural.

Qui pren les decisions polítiques i religioses és la mateixa persona. No hi ha separació entre estat i religió

En altres paraules, la teocràcia (del grec, teo 'Déu' i cràcia 'govern') és un govern en el qual qui exerceix el poder té sota el seu comandament les qüestions polítiques i religioses alhora, prenent en general decisions que incumbeixen a tots dos aspectes i que van paral·leles entre si quant a la seva ideologia.

En aquest tipus de gestió, aleshores, és Déu qui exerceix el seu poder i pren les decisions, o en defecte d'això el mateix Déu manifesta la seva autoritat a través de ministres o representants que actuen en nom seu. En aquest sistema no hi ha una divisió o una separació entre l'estat i la institució religiosa.

Forma de govern molt estesa durant l'antiguitat i l'edat mitjana

La teocràcia és potser una de les més antigues formes de govern que han existit al nostre planeta des del començament dels temps, si es té en compte que durant l'Antiguitat i l'Edat Mitjana les religions del món ocupaven un lloc central i que eren, en definitiva, les que organitzaven la vida diària, les pràctiques socials, els costums i les maneres de pensar de cada societat.

El faraó descendia dels déus i això li permetia exercir com a autoritat política i religiosa

En aquest sentit, civilitzacions com la de l'Antic Egipte o algunes de la Mesopotàmia i els hebreus, entre d'altres, es van caracteritzar per posseir governs en els quals el governant principal era alhora el summe representant religiós, qui prenia totes les decisions i, a més , l'únic que representava el Déu en qüestió al món terrenal. En molts casos es considerava el rei o faraó descendent directe dels déus, havent-se llavors guanyat en néixer la gràcia divina per governar sobre el seu poble. Els faraons de l'Antic Egipte no només eren els dirigents polítics més rellevants sinó que estaven considerats com la representació directa de la divinitat a la terra i assumien funcions sacerdotals.

Avui, una forma de govern obsoleta

Les teocràcies són sistemes polítics discutits avui dia ja que actualment formes democràtiques o parlamentàries, que busquen obrir la representació i participació política de tota la societat les consideren formes de govern irracionals i caduques.

En la teocràcia no hi ha el recanvi de poder, és a dir, ningú no pot presentar-se com a candidat a res, no hi ha eleccions directes dels representants per mitjà del vot popular.

Les excepcions

Tot i això, és normal trobar que molts estats de l'Orient Mitjà, alguns d'Àfrica i fins i tot el Vaticà, es mouen a partir de la idea teocràtica que qui els governa està directament vinculat amb el déu de la seva creença.

En els sistemes democràtics d'avui hi ha una separació clara de religió i estat

D'altra banda, en els sistemes democràtics que predominen al mapa polític del nostre temps, hi ha una clara diferenciació entre poder polític i poder religiós, és a dir, l'autoritat política va per una banda mentre que la religiosa va per un altre canal. Hi ha una clara escissió dels àmbits polític i religiós, cap no té ingerència en l'altre.

Per exemple, en aquells estats en què la religió cristiana és l'oficial, no hi ha una intervenció de l'Església en les decisions de govern, encara més estaria molt mal vist i seria qüestionat si l'Església s'interposa en alguna decisió política del govern , encara que no sigui adequada.

Ara bé, si s'accepta que l'Església com a institució religiosa intervingui en alguns aspectes i brindi la seva opinió com a actor social d'una comunitat i com a tal no podrà ni haurà de ser censurada i les seves conclusions acceptades, però cap dels dos no podrà intervenir en les decisions de l'altre de cap manera.

Ara, si bé la teocràcia, com assenyalem, no és una forma de govern estesa actualment com sí que ho va ser fa molts anys enrere, hi ha excepcions, com el Vaticà, en què segueix funcionant com en els seus orígens. El Papa, màxima autoritat de l´Església Catòlica és també el Cap d´Estat del Vaticà.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found