comunicació

definició darticle gramatical

El article gramatical és la part de l'oració que s'ocupa d'expressar el gènere (masculí/femení) i el número (Plural/singular) del nom o objecte en qüestió.

Element integrant d'una oració i que expressarà el gènere i el número d'un substantiu

És a dir, l'article serveix com a actualitzador determinant per poder precisar o bé actualitzar la referència d'un substantiu, per passar de ser desconegut a alguna cosa concreta. D'alguna manera, l'article gramatical el que aconsegueix en ser usat correctament és situar allò que es diu al camp que correspongui i al mutu acord dels interlocutors.

Classes d'Articles

En el cas de l'idioma espanyol hi ha un article que defineix allò que és masculí, quan es tracta de singular, en tant, els, en cas que es vulgui expressar pluralitat; i també un femení, la, quan es tracta d'expressar singularitat i les, quan parlem en plural. Per exemple: La vaca va tenir vedells. Les vaques pasturen al camp; el rellotge es va aturar a les onze del matí. Els rellotges que col·lecciones són realment bonics.

Una excepció a aquesta regla és que l'article ell s'usa davant d'un femení si la paraula comença amb tònica...l'àliga, el sucre, entre altres.

Però també existeixen articles indefinits com ser un (en el cas dels masculins singulars), una (quan es tracta d'un femení singular, uns (als masculins plurals) i unes (femenins plurals).

Acompanyant dels substantius

Els substantius que tenen la funcionalitat semàntica de denominar éssers i objectes sobre els quals es manifesten, normalment qualitats, tenen un acompanyant corrent que és justament larticle gramatical.

Mentrestant, aquest s'ocupa d'especificar si l'objecte o la persona de la qual es parla és masculí o femení, si és un o diversos, entre altres qüestions.

Els articles són elements del llenguatge que utilitzem de manera estesa i per cas és que hem de saber com fer-los servir per poder expressar-nos conforme i ser entesos. Disposen d'una consideració secundària respecte del substantiu, per exemple, però la funció de suport que disposen envers aquests els fa molt valorables.

Pensem en algú que no aplica els articles de manera corresponent, dient l'amiga, en lloc del corresponent l'amiga, segurament, serà assenyalat i considerat com una persona ignorant en aquest sentit.

Tema que s'aprèn a l'escola en matèria de gramàtica

La gramàtica és la disciplina que s'ocupa d'estudiar les diferents maneres i estructures que presenta el llenguatge i aquesta justament afecta el tema que ens ocupa en aquesta ressenya.

A l'escola primària, s'imparteix l'ensenyament d'aquesta matèria, i sens dubte, és de les més importants atès que és la que obre el coneixement a l'alumne respecte de la utilització correcta del seu idioma.

Cada paraula disposa d'una funcionalitat especial, també hi ha regles per respectar i que són rellevants a l'hora d'expressar-nos conforme. Si no s'aprenen aquestes qüestions bàsiques des d'edat primerenca serà molt complex que la persona assoleixi un desenvolupament correcte en la seva vida i ni parlar d'aspirar a una feina que li aporti benestar i creixement.

Depenent dels països de parla hispana, la matèria en què s'ensenya gramàtica, s'anomena llengua i per descomptat la gramàtica és un dels ítems primordials a explicar i aprendre.

Òbviament que durant l'etapa de l'escolaritat primària s'aniran difonent els coneixements de manera progressiva i atenent les complexitats, augmentant-les a mesura que s'avança als nivells escolars.

Remuntant-nos enrere en el temps, es desvetlla que les llengües indoeuropees (llengües corresponents a Europa i Àsia Meridional) no tenien articles, exceptuant el grec clàssic que sí que en tenia. I per la seva banda, les llengües semítiques, llevat de les més difoses, l'hebreu i l'àrab, no tenen articles.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found