comunicació

definició d'ortografia

L'ortografia és la part de la gramàtica normativa encarregada d'establir les regles que regulen el correcte ús de les paraules i dels signes de puntuació a l'escriptura. La base de l'ortografia està formada per una sèrie de convencions establertes per endavant per una comunitat lingüística amb l'objectiu de respectar i mantenir a través del temps la unitat de la llengua escrita que correspongui. Mentrestant, en el cas d'aquells països que posseeixen una Acadèmia de Llengua, tal és la funció que exerceix als països hispanoparlants la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua, serà aquesta mateixa llavors la institució encarregada d'exercir la tasca de regulació que abans esmentàvem .

La raó per la qual l'ortografia resulta de l'establiment de convencions rau en el fet que no sempre hi ha una correspondència unívoca entre el so i la grafia d'un terme. D'altra banda, partint de la base que des de sempre van existir una important quantitat de llengües a tot el món és que els criteris utilitzats per fixar les convencions no seran els mateixos per a cada llengua, per la qual cosa, cadascuna, observarà el seu propi. Per exemple, en el cas de l'espanyol, el criteri predominant a l'hora d'establir les regles esmentades va ser el fonètic, però en llengües com l'anglès i el francès l'etimològic ha estat el criteri emprat per fixar-les, fet que en realitat és la causa del perquè de vegades en aquests idiomes se suscita una divergència entre escriptura i pronunciació.

Dins l'ensenyament en general i ni parlar dins de l'ensenyament de la llengua específicament, l'ortografia ostenta un rol fonamental i clau a l'hora de l'aprenentatge i també per aconseguir l'estandardització de la llengua, en cas que es tracti d'una llengua amb molt poca tradició escrita, fet que és clar provocarà una concreta dispersió dialectal.

L'ortografia espanyola que avui dia apliquem va començar a codificar-se fa molt de temps enrere, més precisament al segle XVIII, quan una recent fundada Real Acadèmia Espanyola va proposar les primeres regles ortogràfiques. Després, amb el temps, vindrien les convencions per evitar les vacil·lacions i confusions més que res amb aquelles lletres que sonen de la mateixa manera però s'escriuen diferent, com la so la ci també en allò que té a veure amb el correcte ús dels signes de puntuació, accentuació i titllament, que solen ser tan determinants a l'hora de comprendre millor un text escrit.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found