negocis

què és oferta i demanda » definició i concepte

Quan es parla d'oferta i de demanda ens trobem a l'esfera de l'economia. L'oferta i la demanda tenen relació amb els preus, els salaris, el mercat i l'economia en general.

La llei de l'oferta i la demanda

El sistema econòmic que regeix l‟economia és el capitalisme i el conjunt de l‟activitat econòmica és conegut com el mercat, que es regeix per l‟oferta i la demanda. La demanda és la quantitat de béns o serveis que els consumidors estan disposats a adquirir al mercat. L'oferta és la quantitat de béns o serveis que es poden vendre a un preu determinat en un moment donat. De la relació entre l'oferta i la demanda sorgeix el preu d'un producte o servei. Això vol dir que si hi ha una gran demanda d'un producte i poques ofertes el preu tendeix a pujar però si hi ha molta oferta d'un producte el preu tendeix a baixar. Aquest mecanisme és conegut com a llei de l'oferta i la demanda.

La llei de l'oferta i la demanda és força intuïtiva. Ens comunica que les empreses estaran disposades a oferir a preus baixos molt poca quantitat d'alguna cosa, però a preus més elevats oferirà més quantitat d'un producte. En altres paraules, en augmentar el preu de venda una empresa estarà disposada a vendre més. Tot i això, pel que fa a la demanda passa una cosa diferent, ja que el consumidor estarà disposat a consumir molt si hi ha preus baixos i consumirà poc si els preus són alts.

D'aquesta manera, si ajuntem el mecanisme de l'oferta i la demanda en una gràfica que n'expressa l'evolució s'observa que hi ha un punt en què s'uneixen les dues qüestions, per la qual cosa l'oferta s'iguala a la demanda.

Això implica una situació d'equilibri de mercat, en què els consumidors i els venedors assoleixen una mena d'acord natural sobre el preu final d'un producte. Com és lògic, aquest acord no existeix a la realitat sinó que es tracta de la pròpia dinàmica del mercat.

La llei de l'oferta i la demanda també estan relacionades amb els canvis i les transformacions que afecten l'economia. Suposem que una tecnologia experimenta una millora significativa. En aquest cas, aquesta circumstància afectarà el preu d'aquesta tecnologia (es vendrà el producte tecnològic a un preu més baix i en una quantitat més gran). Posem un exemple concret: si a la indústria automobilística s'utilitza un robot més efectiu per fabricar vehicles, serà possible reduir el cost de cada automòbil i vendre'l a un preu més baix i alhora produir més unitats.

Fotos: iStock - mihailomilovanovic / milindri