general

definició de dinàmica

La dinàmica és una branca de la física que estudia i descriu l'evolució en el temps de qualsevol sistema físic, especialment centra el seu interès en aquells factors capaços de provocar alteracions en el sistema físic, objecte d'estudi i per això els quantificarà i plantejarà equacions de moviment i evolució en relació amb el sistema esmentat.

Els sistemes mecànics, clàssics, relativistes o quàntics, són aquells en què la dinàmica enfoca el seu treball.

Isaac Newton va ser el primer estudiós a formular algunes lleis fonamentals en aquest camp d'estudi, les quals, més després, es convertirien en un cos de teories que ofereixen les respostes correctes per a la majoria dels problemes relacionats amb els cossos en moviment o els que sorgeixen mentre se'ls està estudiant.

Les lleis de la dinàmica ostenten una particular importància per a l'home en general, ja sigui estudiós o no de la temàtica, pel fet que la comprensió de les mateixes són les que li permetran a l'home comú determinar qüestions com el valor, sentit i direcció de la força que cal aplicar perquè el cos produeixi determinat moviment o canvi. Per exemple, perquè un transport de càrrega viatge equilibrat i segur caldrà que s'hi apliqui la força al lloc més adequat i això es pot per obra i gràcia de la dinàmica és clar.