dret

definició de concessió

Concedir alguna cosa a algú

En el sentit més ampli, el terme concessió fa referència a l'acció i el resultat de concedir alguna cosa a algú..

Quan algú li concedeix alguna cosa a una altra, gairebé sempre implicarà recular en una decisió que s'hagi pres oportunament, per exemple.

Si algú s'adona que en determinada qüestió es va equivocar, o va tenir una decisió errada, aleshores, podrà solucionar aquest error concedint-li algun benefici, dret, a aquell que va perjudicar en aquest fet.

També la concessió que algú decideixi pugui estar motivada en la decisió de flexibilitzar alguna postura limiti, encara que, normalment es procedeix a donar una concessió x, per evitar problemes, discussions, però es deixa en clar la postura que es té i que aquesta concessió es da per agilitzar o ajudar en alguna situació x que ho demana. “Per avui faig la concessió que surtis amb els teus amics, però demà i demà passat et quedes a casa per estudiar per a l'examen”.

Contracte atorgat pel govern a empreses perquè gestionin espais o béns públics

D'altra banda, una concessió també resulta ser el contracte a través del qual el govern els atorga a empreses, o si no a particulars, la gestió i explotació de determinats béns públics. "L'empresa francesa ha guanyat la concessió per gestionar la mina".

Conforme es va anar estenent el model econòmic neoliberal pel món sencer, bona part de les empreses públiques, especialment aquelles deficitàries, van ser concessionades a empreses privades, en un pas anterior a la seva privatització amb l'objectiu de provar-ne el funcionament en condicions privades.

L'objectiu de la concessió serà l'administració dels béns públics, mitjançant l'ús, l'explotació, la construcció d'obres, entre altres alternatives, dels béns que són de domini públic del govern de torn per proporcionar als ciutadans serveis considerats essencials per al seu benestar, com ara la llum, el gas, el telèfon, la depuració daigües residuals, entre altres.

El control de les concessions públiques dependrà de les comissions de serveis públics que es creïn amb l'única missió de protegir la seguretat de les persones i de les propietats; el perquè d'una regulació és perquè l'empresa concessionària crea una mena de monopoli i llavors en no haver-hi una lliure competència caldrà establir-la mitjançant normes per assegurar als consumidors un servei bo i barat.

Aquest tipus d'acció pot ser una bona opció per a aquelles administracions públiques que no compten amb recursos i condicions pròpies per poder explotar determinats espais públics, aleshores, recórrer a un privat que garanteixi poder cobrir les demandes i necessitats és una bona alternativa per complir amb el ciutadà, ia més, l'estat, es veurà retribuït per l'empresa i aquests diners es podran destinar a desenvolupar i resoldre àrees sensibles.

Abandó d'una idea o opinió

També, la paraula concessió sol emprar-se quan es vol adonar del abandó d'una posició ideològica, d'una opinió o d'una actitud que es mantenia. “Si bé la Laura és permeable, respecte de la venda del seu immoble, no està disposada a fer cap mena de concessió”.

Economia: contracte que una empresa subscriu amb un altre

A instàncies de l'Economia una concessió resulta ser el contracte que una empresa subscriu amb una altra o bé amb un particular, atorgant-li a aquest darrer el dret de vendre i administrar els seus productes en unes determinades condicions que es convindran. "La concessió del nostre negoci a la costa durant l´estiu va ser un èxit rotund".

Figura retòrica: oferir un argument encobert

I finalment la concessió és una figura retòrica d'ús freqüent per part dels autors, escriptors, que consisteix en la simulació per la qual es defensa una opinió contrària a la que es vol defensar a la realitat. La missió amb ella és aportar més credibilitat als arguments emprats.

O sigui, ofereix un argument encobert, utilitza una frase que perquè se la comprengui haurà de ser contextualitzada perquè el veritable significat és contrari al que es pensa a simple vista.

Per aportar més força els autors l'acompanyen d'una gran ironia i picardia, així se li ofereixen més eines al públic o al lector perquè la pugui comprendre i descodificar efectivament, és a dir, demanda d'una posició activa per part del receptor per poder-la descobrir efectivament , poder reconèixer aquest missatge ocult que ens va voler transmetre l'autor en qüestió.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found