ciència

definició de ciències fàctiques

El coneixement científic es divideix normalment en dos grans blocs, ciències formals i ciències fàctiques. Les primeres són totes aquelles disciplines de tipus abstracte i que no s'ocupen dels fets, com ara la matemàtica i la lògica. Les segones són aquelles que fan referència als fets empírics o fàctics.

Consideracions generals

La biologia, la història, la química, la psicologia o la geologia són disciplines fàctiques o empíriques, ja que en totes s'estudien fets o dades concretes.

La biologia estudia l'estructura simple de la matèria (la cèl·lula) i com aquesta unitat bàsica es desenvolupa per formar organismes vius.

La història fa referència a alguna cosa concreta, el conjunt de fets històrics. La química se centra en els mecanismes moleculars que construeixen la realitat.

La psicologia estudia el comportament humà.

Finalment, la geologia descriu els fenòmens que tenen lloc a les diferents capes terrestres.

En conseqüència, aquestes disciplines són fàctiques perquè el seu objecte d'estudi és concret, objectiu i mesurable

Tenen com a referència algun tipus de fenomen real. En altres paraules, els éssers humans, els animals o les molècules són realitats observables.

Els fenòmens reals es poden explicar, predir, classificar o descobrir. En aquest sentit, les ciències fàctiques tenen sempre relació amb l'experiència.

Ciències fàctiques versus ciències formals

Una fórmula matemàtica té validesa independentment de lexperiència. Tot i això, tota formulació matemàtica és aplicable a fenòmens reals. Un raonament lògic és un conjunt d'axiomes i signes que no tenen res a veure amb la realitat material o amb la dimensió temporal dels esdeveniments, però és una estructura formal que es pot projectar sobre tota mena de realitats.

Les ciències formals són aplicables al món empíric i, paral·lelament, allò empíric és explicable a través d'un llenguatge formal.

Les hipòtesis de les matemàtiques es proven a partir de demostracions, mentre que les hipòtesis de qualsevol disciplina fàctica es proven a partir d'alguna dada empírica. El criteri de veritat de les matemàtiques és la coherència interna d‟un raonament o teorema i el criteri de veritat d‟una ciència empírica es basa en l‟evidència dels fets.

En síntesi, a les ciències formals es demostren raonaments (per exemple, el teorema de Pitàgores) ia les ciències fàctiques es confronten lleis amb una part de la realitat (per exemple, les lleis de l'herència genètica són aplicables al conjunt d'organismes vius ).

Foto: Fotolia - radub85

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found