tecnologia

definició de bus de dades

Un bus de dades és un dispositiu mitjançant el qual a linterior dun ordinador es transporten dades i informació rellevant.

Per a la informàtica, el bus és una sèrie de cables que funcionen carregant dades a la memòria per transportar-los a la Unitat Central de Processament o CPU. En altres paraules, un bus de dades és una autopista o canal de transmissió d'informació dins de l'ordinador que comunica els components del sistema amb el microprocessador. El bus funciona ordenant la informació que és transmesa des de diferents unitats i perifèrics a la unitat central, fent de semàfor o regulador de prioritats i operacions a executar.

El seu funcionament és senzill: en un bus, tots els diferents nodes que el componen reben dades indistintament, aquells a què aquestes dades no són dirigides les ignoren i, en canvi, aquells per als quals les dades tenen rellevància, les comuniquen.

Des del punt de vista tècnic, un bus de dades és un conjunt de cables o conductors elèctrics a pistes metàl·liques sobre la targeta mare o "mother" de l'ordinador. Sobre aquest conjunt de conductors circulen els senyals que condueixen les dades.

Hi ha diferents tipus de busos. El bus d'adreces, per exemple, vincula el bloc de control de la CPU per col·locar dades durant processos de còmput. El bus de control, per altra banda, transporta dades respecte de les operacions que es troba realitzant el CPU. El bus de dades pròpiament dit, transporta informació entre dispositius de maquinari com ara teclat, ratolí, impressora, monitor i també d'emmagatzematge com el disc dur o memòries mòbils.

En diferents tipus d'ordinadors es fan servir diversos tipus de busos. Per a PC, per exemple, són comuns el PCI, ISA, VESA, MCA, PATA, SATA i altres com USB o Firewire. A Mac, en canvi, es fan servir els mateixos o altres com el NuBus.