comunicació

definició de conceptualitzar

El procés de coneixement mostra un procés racional on l'exercici de conceptualitzar la informació és molt important. Mitjançant aquest procés, assimilem la realitat al nostre coneixement. Manegem conceptes mentals constantment, idees que remeten a la realitat.

L'essència del coneixement és la intencionalitat com ja va explicar el filòsof Tomás de Aquino, és a dir, cada concepte mental remet a un objecte o idea real. L'exercici de conceptualitzar vol dir elaborar una idea pròpia sobre un tema concret. Aquest exercici mental mostra el propòsit que una persona té de comprendre una realitat específica.

Assimilar informació

En interioritzar els conceptes és més fàcil assimilar una història. Conceptualitzem la informació constantment, però potser en prenem més consciència quan estem analitzant una informació nova o ens endinsem en un tema que desconeixem. Per exemple, quan una persona assisteix a una ponència sobre psicologia i pren notes en relació amb algunes de les idees del ponent, està conceptulitzant allò que escolta.

Des del punt de vista de l'aprenentatge, hi ha tècniques d'estudis que són especialment adequades per conceptualitzar una informació concreta i és un mitjà per assimilar les dades de manera més eficaç en un termini de temps més breu. Per exemple, un esquema és un mitjà que permet conceptualitzar un tema destudi tenint una idea generalitzada del mateix. A través de l'esquema, també és possible avançar des d'allò general a allò particular i de particular a allò universal. Una tempesta d'idees també és una dinàmica interessant.

Quan conceptualitzem la realitat, ens movem al pla de l'abstracció, és a dir, tenim una idea generalitzada d'alguna cosa. La conceptualització mostra la representació mental de la realitat. Per tant, la veritable essència dels conceptes és la connexió amb allò que representen.

La lògica de la conceptualització

En el context filosòfic, hi ha una matèria filosòfica que és especialment important per analitzar el procés de conceptualització mitjançant l'estudi dels raonaments: la lògica. La conceptualització permet posar les bases d'un marc teòric. Cada persona realitza el procés de conceptualització a través de la seva pròpia experiència, per tant, aquest raonament també pot ser abstracte.

Fotos: iStock - Christopher Futcher / RyanJLane