dret

definició de llei

La llei és una norma jurídica dictada per una autoritat pública competent, en general, és una funció que recau sobre els legisladors dels congressos nacionals dels països, amb el debat previ dels abastos i el text que impulsa la mateixa i que haurà d'observar un compliment obligatori per part de tots els ciutadans, sense excepció, d'una Nació, perquè de l'observació d'aquestes dependrà que un país no s'acabi convertit en una anarquia o caos.

Com bé els deia recentment, atès que la finalitat de les lleis és contribuir a aconseguir el bé comú de les persones que formen part d'una societat organitzada sota determinats deures i drets, el seu incompliment, per descomptat, portarà aparellada una sanció que pot, segons la importància de la norma que s'hagi violat, implicar un càstig de compliment a la presó o bé la realització d'algun treball de tipus comunitari que no comporta la privació de la llibertat per se, però que haurà de ser complert rigorosament, igualment, per així deixar saldada la falta comesa.

Les lleis van néixer amb l'objectiu de limitar el lliure albir dels éssers humans que viuen inserits en una societat i és el principal control que ostenta un estat per vigilar que la conducta dels seus habitants no es desviï, ni acabi perjudicant el proïsme.

Les lleis són la font principal del dret i es distingeixen per les següents característiques: generalitat, el que els deia anteriorment, que han de ser complertes per TOTS, sense excepció; obligatorietat, suposant un caràcter imperatiu-atributiu, la qual cosa significa que d'una banda atorga deures jurídics i de l'altra drets; permanència, això vol dir que quan se les promulga no tenen una data de venciment, per contra, la seva durada serà indefinida en el temps fins que un òrgan competent en determini la derogació per alguna causa vàlida i prèviament convinguda; abstracta i impersonal, que implica que una llei no es concep per resoldre un cas en particular, sinó que la mou la generalitat dels casos que pugui abastar i per últim, que es reputa coneguda, per la qual cosa ningú no podrà argumentar que no la va complir per desconeixement.

Així mateix, una característica destacada de les lleis als estats moderns és l'absència de retroactivitat; això significa que la seva vigència ocorre a partir de la data de la promulgació i no són aplicables a esdeveniments ocorreguts amb anterioritat a la sanció. Aquest recurs impedeix l'aplicació arbitrària de normes amb fins punitius, com pot passar en estats totalitaris.

Es destaca que les lleis requereixen en realitat de la participació dels tres poders als estats republicans: són els parlaments (poder legislatiu) els que elaboren una llei, els caps d'estat (poder executiu: president, primer ministre) els que promulguen o veten aquesta norma i els jutges (poder judicial) els que en vigilen el compliment.

En contraposició, aquelles normes que sorgeixen de l'acord entre diferents nacions no porten el nom de llei, sinó que es prefereix anomenar-les tractats o convenis. Tot i considerar-se com a ens legals supranacionals, en les democràcies modernes la totalitat d'aquests acords entre països requereixen la seva aprovació per part dels parlaments locals per adquirir força de llei. En alguns casos, aquest tipus de pactes són sotmesos a plebiscit per assolir l'opinió directa dels habitants del país.

Com a comentari d'interès, el concepte de llei s'aplica a altres àmbits del coneixement humà, com es descriu per a les lleis de la física o la química que governen els elements, o els principis fonamentals de l'aritmètica o l'àlgebra. Aquestes “normatives” són universals i, si bé són immodificables, es poden aplicar en benefici del progrés humà. Moltes d'aquestes lleis porten l'epònim del seu descobridor o sistematitzador i se les coneix amb aquesta nomenclatura a tot el món.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found