general

definició de banal

Imatge gentilesa: Cristina Polop

El terme banal és un adjectiu qualificatiu que serveix per designar cert tipus d'actitud, o fenòmens o situacions considerades normalment com a poc importants, superficials i poc compromeses.

El que és banal pot ser una manera de ser d'una persona, però també pot ser un fenomen, com per exemple quan es parla de la vida privada d'un famós

En aquest sentit, si bé la idea de banal és subjectiva a cada persona ia cada tipus de situació, normalment es considera que qüestions relacionades amb l'aparença, el món de l'espectacle, les xafarderies, la vida material són tots exemples de coses banals davant de altres fenòmens molt més complexos i dolorosos per a la humanitat com ho són la misèria, la pobresa, la fam i diferents tipus de crims.

La idea que el que per a una persona és banal pot no ser-ho per a una altra persona és correcta

Tot i això, a nivell social està normalment acceptat que les coses relacionades amb l'aparença, la vida material, el luxe i la idea de ser famós són sempre banals perquè es parla de maneres d'entretenir la ment i el cos que no suposen la veritable felicitat sinó que són simplement una fantasia del que és realment la vida i del que l'home pot fer per millorar el món on es viu.

La complexitat del concepte de banal o de banalitat rau en el fet que moltes de les coses que són així considerades són altament criticades o mal vistes per una part important de la societat. No obstant, atrauen alhora gran part de la població i això és així perquè moltes vegades les coses banals són justament les que fan oblidar de tots els problemes i complicacions de la vida quotidiana en què qualsevol ésser humà es veu inserit.