medi ambient

definició de deixalles orgàniques

Un deixalla o escombraries és aquell material que ja no es necessita i que se'l vol eliminar.

Les escombraries resulta del desenvolupament de les activitats quotidianes dels éssers humans; en bona part de les accions que despleguem els éssers humans generem algun tipus de rebuig.

Deixalles que tenen un origen biològic, d'una planta, un animal, un aliment

A les deixalles se'ls classifica d'acord amb la composició que presenten: deixalla orgànica, serà aquell que ostenta un origen biològic, és a dir, alguna vegada va disposar de vida o va formar part d'un ésser viu, tal és el cas de les branques dels arbres, les fulles dels arbres i plantes, les closques de les diferents fruites i tot residu que resulti de l'elaboració dels aliments a la casa, en un restaurant, entre d'altres.

Aleshores, les deixalles orgàniques són tots aquells elements plausibles de ser eliminats i que provenen d'éssers vivents.

Aquests estan exposats a un procés de descomposició i, per cas, hauran de ser sotmesos a un tractament especial perquè poden portar malalties o algun contaminant que afecti la salut de l'ambient i de les persones.

Cures que requereixen aquestes deixalles per evitar contaminacions

Se'ls haurà d'identificar com a tals mentre que romanguin en rodalies de la comunitat, ia més, en estar identificats, evitar qualsevol tipus de risc plausible per entrar en contacte amb ells.

Quan es tracta de deixalles orgàniques procedents dels hospitals s'estableix més cura i així és que moltes vegades se'ls crema i una vegada neutralitzats se'ls dipositarà en escombraries en cels oberts i fora de la ciutat.

Reciclat

Moltes vegades les deixalles orgàniques poden ser reutilitzades amb l'objectiu d'obtenir-ne algun benefici; a aquest procés se'l coneix com a reciclatge.

Entre les variants més corrents es destaca l'ús com a adob, per alimentar alguns animals, i per generar energia.

Ara bé, recordem i estiguem atents al tractament que es doni a aquestes deixalles perquè com vam dir quan la manipulació no és la convenient poden representar un perill concret contra la salut del planeta.

Un dels exemples més corrents és quan es rebutgen determinats elements que poden ser contaminants a l'aigua, aquest element que consumim tots i que com sabem hem de cuidar perquè qualsevol agent contaminador hi vaig poder causar malalties greus o escenaris pitjors com la mort.

Deixalles inorgàniques i perilloses

Després, ens trobem amb els deixalles inorgàniques que són aquells que presenten un origen no biològic i provenen de la indústria o de qualsevol altre procés que no és natural, com ara: plàstics, teles.

I els deixalles perilloses, que com bé ens indica la seva denominació són altament perjudicials per a la salut dels éssers vius, poden ser biològics o no biològics i pel perill potencial que revesteixen han de ser manipulats amb molta cura, per exemple: material infecciós d'un hospital , materials radioactius, substàncies químiques, entre altres.

En tant, per a les deixalles o escombraries hi ha llocs i contenidors, tant a les cases o departaments com a la via pública, especialment dissenyats per a tal menester, o sigui, per evitar que les escombraries disposades a qualsevol lloc puguin afectar la nostra qualitat de vida.

A casa, a la feina, a hospitals, a escoles, els coneixem com a ratlles d'escombraries o de deixalles, les quals poden ser de diverses mides, formes i colors, depenent de les necessitats i les preferències personals.

Una vegada que el tauler o contenidor està complet haurà de ser buidat en un lloc destinat amb aquesta finalitat, des d'on serà retirat per l'empresa recol·lectora de residus per finalment dipositar-lo als llocs que corresponguin.

I a la via pública, els governs o administracions locals corresponents a cada comunitat disposen contenidors públics, estandarditzats; a les grans ciutats sol haver-ne un a cada cantonada perquè els transeünts puguin eliminar les escombraries que produeixen de manera organitzada i sense embrutar i contaminar el medi ambient públic.

Promoció del reciclatge

El reciclatge de deixalles reutilitzables és una acció que per aquests temps s'anima des dels governs i des d'organitzacions especialitzades perquè molta de les escombraries que generem pot continuar sent usada amb una finalitat superadora.

Encara no hi ha una enorme consciència estesa però la gent està començant a prestar més atenció ia dedicar el seu temps per reciclar les escombraries que genera a casa, separant aquella que pot servir i per cas ser reciclada, i aquella que no serveix i ha de ser eliminada definitivament.