social

definició de filantropia

La filantropia és la paraula que designa l'amor pel gènere humà que expressa una persona i que es manifesta a través d'un ajut desinteressat a l'altre, especialment aquells més vulnerables que demanen una assistència.

Amor pel gènere humà que es manifesta a través de l'ajuda desinteressada a qui ho necessita

Consisteix, per cas, en una inclinació força freqüent de l'ésser humà, que es caracteritza per la manifestació de molt amor cap al gènere propi, al proïsme, i que es materialitza a través de diverses accions tendents a afavorir el benestar i bé comú de les persones, i mai espera rebre del una altra cosa a canvi de tot aquest amor i ajuda que es dóna.

És a dir, el famós donar però sense esperar rebre res a canvi.

Cal destacar que la filantropia no sols implica l'assistència i l'ajuda desinteressada a aquells éssers humans més propers a nosaltres, és a dir, que conviuen a prop nostre sinó també a la resta de la humanitat.

La filantropia, bàsicament, mou a actuar de manera constructiva i considerada envers els altres i així mateix envers el planeta.

Donacions i voluntariats, les seves manifestacions principals

Entre les formes més comunes que adopta aquesta s'expliquen: el voluntariat, donacions, acció social, creació de fundacions que tenen per missió assistir els sectors més necessitats de la població.

La filantropia, doncs, pot ser desplegada per individus però també per grups i organitzacions que únicament tenen per objectiu afavorir, amb diversos actes, el bé de tots i que de cap manera no estan motivats per un afany de lucre o interès personal.

Les organitzacions no governamentals sense ànim de lucre, com també aquells que desenvolupen un treball de voluntaris en institucions que assisteixen persones en situacions de vulnerabilitat social perquè puguin millorar la seva qualitat de vida, s'emmarquen dins de la filantropia.

Un dels pilars de la filantropia són les donacions, com assenyalem, que poden consistir en l'erogació de diners o de béns materials per part del donant cap a un altre individu, o si no n'hi ha cap a una entitat que nuclea persones amb necessitats socials de tot tipus, mentre, la institució canalitza les donacions i s'ocupa que arribin materialitzades als qui ho necessiten.

D'altra banda, el voluntariat implica un concepte filantròpic una mica més novell que la donació, i consisteix en la realització de tasques i activitats destinades a ajudar i assistir persones amb mancances de diversa índole.

Aquesta acció es pot dur a terme de manera solitària o com a part integrant d'un grup.

Per exemple, assistència de persones en situació de carrer a qui se'ls acosta un plat de menjar i abrics; lectura i acompanyament de persones grans en geriàtrics; assistència de nens amb malalties terminals a hospitals, entre d'altres.

L'acció dels grups de voluntaris també sol ser molt rellevant i imprescindible en contextos de catàstrofes naturals, atès que també en aquestes conjuntures presten serveis nobles.

Sens dubte, els que despleguen aquestes activitats són posseïdors d'un gran amor i un grau de consciència social.

Als individus, organitzacions i grups que disposen d'aquesta inclinació se'ls coneix popularment com filantrops.

Actualment, la filantropia, a més de ser desplegada per milions d'ignots, també disposa d'una gran promoció i acció per part de personalitats famoses, entre altres, cantants com Shakira, Bono de U2…

L'origen del concepte es remunta a temps del Imperi Romà, més precisament al segle III D.C., sent el seu creador el emperador Flavi Claudi Julià, qui es va destacar per restaurar el paganisme a l'imperi, en detriment de la religió cristiana, i llavors per reemplaçar la tradicional caritat dels cristians va proposar la pràctica de la filantropia.

Mentrestant, el terme que es contraposa és el de misantropia que refereix el rebuig a mantenir un tracte proper i amorós envers els altres.

Si bé és recurrent que es faci servir el concepte de caritat de manera indistinta amb el de filantropia, hem de dir que tots dos coincideixen en alguns aspectes com és el tema de l'assistència i ajuda als més necessitats, encara que es diferencien en una cosa puntual que és que la caritat acosta una ajuda del moment, en canvi, la filantropia com a projecte el que es proposa és resoldre de manera definitiva aquestes mancances que pateixen molts pobles o comunitats desprotegides.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found