general

definició d'axiologia

Es designa amb el terme de Axiologia aquella branca de la Filosofia que s'ocupa i centra en l'estudi de la naturalesa dels valors i els judicis valoratius. Encara que per descomptat la filosofia i tot allò que aquesta disciplina estudia daten de moltíssims segles enrere, la denominació d'aquesta part d'estudi és relativament nova, ja que va ser utilitzada per primera vegada recentment al començament del segle passat.

L'axiologia, aleshores estudia tant aquells valors negatius com positius, analitzant els seus primers principis que són aquells que permetran determinar la vàlua o no d'alguna cosa o algú, per després formular els fonaments del judici tant en cas de ser positiu com negatiu.

D'altra banda, l'axiologia juntament amb la deontologia serà el principal fonament i pilar amb què comptarà l'Ètica.

Mentre i ja endinsant-nos en allò que constitueix el seu objecte d'estudi, per a l'axiologia, un valor serà aquella qualitat que permetrà ponderar el valor ètic i estètic de les coses, és a dir, ras i curt es tracta d'aquella qualitat especial que fa que les coses o les persones siguin estimades en un sentit negatiu o positiu.

Es pot distingir entre diferents tipus de valors. Els valors objectius són aquells que resulten ser ells mateixos la finalitat, com ara el bé, la veritat i la bellesa. D'altra banda i en oposició a aquests, ens trobem amb els valors subjectius que seran aquells que representen un mitjà per arribar a tal fi i que la majoria de vegades es troben seguits d'un desig de tipus personal.

A més i en un esglaó més avall, podem distingir els valors entre fixos, és a dir, aquells que malgrat tot romanen i els dinàmics, que són aquells que no estan subjectes a romandre, sinó que van canviant a mesura que nosaltres canviem.

Així mateix, els valors poden ser distingits d'acord amb la importància que ostenten per a nosaltres i aleshores estar conceptualitzats d'acord amb una jerarquia preestablerta on uns posseiran una posició més alta que altres.