dret

nuss i naf (seguretat social) - definició, concepte i què és

La seguretat social de tots els països necessita sistemes d'identificació avançats perquè els ciutadans rebin adequadament els serveis. En el cas d'Espanya, el NUSS i el NAF són dos números d'identificació que apareixen a la targeta sanitària.

Les sigles NUSS signifiquen Número d'Usuari de la Seguretat Social i les sigles NAF volen dir Número d'Afiliació a la Seguretat Social.

Diferències entre el NUSS i el NAF

El número del NUSS només el tenen les persones que resideixen a Espanya i apareix a la targeta sanitària dels ciutadans. En canvi, el NAF només el poden tenir els qui estan inscrits al registre de la Seguretat Social perquè són ciutadans que cotitzen.

En conseqüència, tots dos números coincideixen en el cas que un ciutadà cotitzi la seguretat social. En canvi, si algú està inscrit al sistema però no cotitza (per exemple, per la seva situació d'orfandat o perquè té una pensió no contributiva) els números NUSS i NAF no coincidiran.

Cal indicar que és possible que el número del NAF canviï, ja que una persona pot ser la titular d'un servei o el beneficiari depenent de la seva situació laboral.

En síntesi, el número NUSS es converteix en el número del NAF quan el ciutadà s'inscriu al sistema de la seguretat social per començar una activitat laboral.

Consideracions d'interès

Pel que fa a la sol·licitud del NAF, hi ha dues possibilitats: que sigui el mateix ciutadà que ho sol·liciti o bé que sigui l'empresa que el contracta. D'altra banda, aquesta tramitació es podrà fer presencialment o bé a través d'internet.

En el cas del NUSS els escolars hi tenen accés, ja que tots els estudiants espanyols tenen una assegurança escolar que els cobreix en casos d'accident o malaltia. Aquesta prestació els autoritza a rebre atenció mèdica i farmacèutica.

La diferència entre un i altre nombre és de gran importància, ja que en cas contrari es poden generar confusions.

L'organisme públic que s'ocupa de tot allò relatiu a aquestes gestions és la Tresoreria General de la Seguretat Social

Des del punt de vista de la gestió administrativa, algunes de les funcions pròpies de la Tresoreria General de la Seguretat Social són les següents: facilitar informació als treballadors ia les empreses sobre la seva situació al sistema de la seguretat social, proporcionar l'assignació del nombre de la seguretat social o informar sobre la base de cotització dels treballadors.

Fotos:Fotolia - Denisillin - Bualong