general

definició de client

Un client és tant per als negocis i el màrqueting com per a la informàtica un individu, subjecte o entitat que accedeix a recursos, productes o serveis brindats per una altra.

Per als negocis, el client és aquell individu que, mitjançant una transacció financera o un bescanvi, adquireix un producte i/o servei de qualsevol tipus (tecnològic, gastronòmic, decoratiu, moble o immoble, etcètera). Un client és sinònim de comprador o de consumidor i els classifica en actius i inactius, de compra freqüent o ocasional, d'alt o baix volum de compra, satisfet o insatisfet, i segons si són potencials. El venedor o encarregat de màrqueting ha dassegurar-se de tenir en compte tant les necessitats com les expectatives de cada client.

Alhora, per a la informàtica, se'n diu client a un equip o procés que accedeix a recursos facilitats per un altre equip o servidor, sovint de forma remota. Es tracta d'una aplicació informàtica que té la finalitat d'accedir a aquests serveis mitjançant tecnologies digitals.

Un client informàtic ara com ara és un programa que per al seu funcionament requereix de manera excloent de la connexió amb un altre programa que sol estar en un altre ordinador o servidor. Així, amb el propòsit d'obtenir dades externes, interactuar amb altres usuaris, compartir informació i utilitzar recursos remots cal un client. Un client informàtic típic, encara que no ho considerem com a tal, és el navegador web, que permet que altres servidors ofereixin utilitats i aplicacions sense la necessitat que l'usuari instal·li un nou programa.

Hi pot haver clients de tota mena. Els més lleugers o "tontos", són els que per si sols no poden executar cap operació real més enllà de la de connectar-se al servidor. Però actualment hi ha clients complexos, que utilitzen llenguatges Java i funcions DHTML per atorgar més funcionalitat a l'usuari. Aquests poden anomenar-se clients híbrids, ja que no només es connecta al servidor, sinó que també és capaç de processar dades per al seu ús. Un altre cas és el dels clients pesats, que si bé poden emmagatzemar i processar dades, necessiten un servidor per a la majoria de les utilitats. Un exemple típic d'aquests són els programes de correu electrònic.

En els darrers anys van sorgir amb força les xarxes informàtiques entre iguals, anomenades "peer-to-peer", en què s'entén que no hi ha clients ni servidors fixos, sinó una sèrie de nodes que es comporten tant com uns i com altres alternativament o simultàniament per compartir arxius i dades entre diversos ordinadors.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found