ciència

definició d'asexual

A instàncies de la biologia, es denomina reproducció asexual al tipus de reproducció en la qual un sol organisme pot donar origen a altres organismes nous.

Reproducció en la qual un sol organisme dóna origen a un de nou i sense la intervenció de gàmetes masculí i femení

És a dir, de l'organisme en qüestió es deixa anar una sola cèl·lula, o en defecte d'això parts del cos desenvolupat, i llavors, per processos de tipus mitòtics es conformarà un altre organisme complet i genèticament igual a l'original.

Aquest tipus de reproducció es caracteritza justament perquè n'hi ha prou amb la presència d'un sol progenitor i perquè no existeix la participació de les cèl·lules sexuals conegudes popularment com a gàmetes, o sigui, no participen ni òvuls ni espermatozoides.

Així mateix, les plantes admeten la reproducció asexual sent els tipus més comuns els següents: empelts, estaques, grills, cultiu de teixits, esporulació i teixits.

Aquells organismes més senzills es reprodueixen a partir d'un procés anomenat escissió i que es caracteritza perquè la cèl·lula mare es divideix en dues o més cèl·lules, encara que, no es tracta de l'únic, també ens trobem amb altres tipus com a ésser: poliembrionia, partenogènesi, bipartició, esporulació i gemmació.

Cal destacar, que al voltant de la reproducció asexual hi ha qüestions positives com ser la senzillesa, la immediatesa i l'estalvi d'energia que persistirà en no haver-hi accions prèvies a la fecundació, però també hi ha algunes negatives, entre les quals sobresurt la impossibilitat de generar una descendència sense variabilitat genètica.

Persona que manifesta la seva orientació sexual amb ambigüitat i no se sent atret per cap sexe

I per altra banda, la paraula asexual s'empra per adonar de aquell individu que no exposa clarament i obertament la seva orientació sexual, deixant proliferar l'ambigüitat al seu lloc.

Així és que els individus que presenten aquest tipus de manifestació no se sentiran atrets ni per homes ni per dones.

El més corrent és que aquest tipus dindividus amb aquesta orientació no tinguin una parella o senamorin.

Les inclinacions sexuals més esteses i assumides per les persones són heterosexualitat, homosexualitat i bisexualitat.

L'heterosexualitat és la més comuna i corrent, i que per tant no genera suspicàcies, discriminacions o qüestionaments, i es caracteritza perquè la persona se sent atreta pel sexe oposat, és a dir, l'home per la dona i la dona per l'home.

L'homosexualitat implica la inclinació o la preferència per una persona del mateix sexe.

A aquesta inclinació se l'ha considerada per segles i segles com una minoria, encara que hem de dir que en els darrers anys hi ha hagut un gran canvi a favor de l'acceptació, i avui dia és comú que les parelles homosexuals es casin, adoptin, o fins i tot tinguin fills biològics.

El dret civil els ha reconegut tots aquests drets que a les parelles heterosexuals.

Mentrestant, la bisexualitat implica que una persona se senti igualment atreta per persones del mateix sexe i del sexe oposat, és a dir, un home se sent atret per dones i per homes alhora.

I pel que fa a aquesta ressenya, l'individu asexual no té interès sexual, o no se sent atret per cap de les formes recentment esmentades, o directament s'assumeix així a qui no posseeix una inclinació sexual concreta.

La persona asexual no sent atracció ni pulsió sexual per homes o per dones i per cas és que no mantindrà acostaments sexuals amb aquests sexes de cap manera, tret d'algunes excepcions com pot ser la necessitat de voler tenir fills, o per qualsevol altra motivació però que no té un origen sexual.

A aquest tema és important que fem un aclariment respecte de la diferència que hi ha entre la identitat sexual i l'orientació sexual.

La primera és la percepció que una persona té sobre el seu sexe, si se sent home o dona.

Mentre que l'orientació està vinculada amb l'atracció, com parlàvem, cap a determinats grups, com ser heterosexual, homosexual, bisexual o asexual.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found