dret

definició de règim jurídic

Un règim jurídic és el conjunt de pautes legals mitjançant les quals s'organitza una activitat. Aquestes pautes es concreten en normes jurídiques, que són totes aquelles lleis o reglaments que es fonamenten en el poder de l'estat i que es basen en un procediment determinat. La finalitat general de la norma jurídica és regular algun aspecte de la vida (activitat empresarial, relacions de parella o associació d'individus).

En altres paraules, cada àmbit de la societat està ordenat en un tipus de règim jurídic. En aquest sentit, és possible parlar del règim jurídic d‟assumptes molt diversos: de l‟administració, del comerç exterior, de la immigració, del mecenatge, de l‟activitat laboral o de la protecció de dades. Es considera que qualsevol àmbit social ha d'estar sotmès a un règim jurídic perquè no hi hagi una desprotecció legal a cadascun dels àmbits o sectors.

Com és lògic, el concepte de règim jurídic depèn de les lleis en vigor que afecten una esfera de la societat i en el cas que hi hagués inexistència de lleis en relació amb un tema determinat, s'aplicaria la jurisprudència establerta per evitar un buit legal.

El principi general del règim jurídic

A l'ordenament legal de la majoria de nacions s'estableix que la llei i el dret són els aspectes essencials del règim jurídic. Això vol dir que el principi de legalitat és el concepte fonamental que ha de regir la vida en societat.

El règim jurídic de les empreses

Cada empresa és diferent en el volum, en el sector o pel que fa a la seva estratègia comercial. Aquestes circumstàncies fan que sigui necessari emmarcar cada empresa dins un règim jurídic determinat. L'elecció d'una o altra forma jurídica és primordial per garantir el bon funcionament d'una companyia i són molt diversos els aspectes que cal valorar (la fiscalitat, les persones que hi intervenen o la responsabilitat dels socis que la integren).

Els règims més típics que un observa

Els règims jurídics més comuns al món de l'empresa són els següents: la comunitat de béns, la societat limitada, la societat anònima i la societat col·lectiva. Això vol dir que una empresa té una personalitat jurídica pròpia amb uns fins, així com uns drets i unes obligacions. Per aquest motiu, quan s'inicia una activitat empresarial cal valorar tota mena de circumstàncies econòmiques, però no cal ignorar la rellevància d'escollir el règim jurídic més idoni.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found