ciència

definició d'infermeria comunitària

El concepte d'infermeria comunitària és aquell que s'aplica al tipus d'infermeria dedicada a la cura i prevenció no només de la salut de l'individu sinó també de la família i, especialment, de la comunitat. La infermeria comunitària és una branca important de la ciència ja que té a veure amb el pas i l'establiment d'hàbits, conductes i cures que no només cuiden la salut d'una persona de manera específica, sinó que suposin el manteniment d'un ambient comunitària segur i saludable per a tots els seus integrants.

La infermeria comunitària, tal com ho diu el seu nom, s'ocupa de les qüestions relacionades amb la salut a l'àmbit de la comunitat. Així, és molt més abarcativa que la infermeria individual, ja que suposa beneficis per a un grup poblacional més ampli. Quan parlem d'infermeria comunitària aleshores fem referència a la feina que els professionals de la salut fan per assegurar-se que, per exemple, determinades malalties i virus no s'expandeixin a la comunitat, que la higiene dels àmbits habitables sigui mantinguda, que la salut familiar dins de l'espai privat sigui sempre assegurada, etc.

En aquest sentit, podem dir que la infermeria comunitària té molt de pedagogia ja que suposa cert ensenyament i transmissió de coneixement a aquelles persones que formen part duna determinada societat. Així, a diferència del que pot passar amb altres formes d'infermeria, la comunitària treballa de manera directa amb la comunitat transmetent informació, dades, campanyes públiques, hàbits i costums que cal prendre per obtenir resultats més profunds i efectius.

D'aquesta manera, en contribuir a la conscienciació sobre l'important que la cura de l'ambient, de la salut familiar, de la salut reproductiva, dels hàbits que fan a la salut, la infermeria comunitària esdevé una cosa extremadament necessària perquè una societat o comunitat assoleixi els millors nivells de salubritat i salut possibles.