general

definició de latent

Tot i que el llatí és una llengua morta perquè no se'n parla, és indubtable que segueix viva en l'idioma espanyol. Una part significativa del nostre vocabulari té una arrel llatina, tal com passa amb aquest concepte que ens refereix a una cosa que es manté en secret.

Una situació pot ser aparentment normal i transcorre per unes vies habituals. Tot i això, podria passar que hi hagués alguna cosa no visible en aquesta situació. Aquesta cosa estaria latent, oculta, amb una aparença d'inactivitat. És el que passa amb certes malalties, on els qui les pateixen no tenen símptomes apreciables, sinó que encara no s'han manifestat, encara no s'han activat. A la medicina es parla del període de latència en referir-se al mateix temps que transcorre abans dels primers símptomes d'una malaltia (per exemple en els processos infecciosos).

La idea que alguna cosa està latent significa que un problema o element inesperat apareixerà properament. Si hi ha un aspecte latent, és perquè hi ha un temps d'espera, d'incertesa. Diem que hi ha un problema latent quan intuïm que és possible el sorgiment d‟una dificultat encara que superficialment la circumstància sigui totalment normal. Els sinònims de latent (subjacent, ocult o encobert) donen una pista del matís en el significat d'aquesta paraula. El que veiem i allò que percebem també té la potencialitat de presentar un nou missatge o aspecte. Aquesta potencialitat del que és latent aporta un element enigmàtic, com si fos una amenaça que en qualsevol moment pot aparèixer. De fet, sovint s'utilitza la idea d'una amenaça latent per indicar que una transformació negativa s'està germinant i previsiblement l'amenaça es farà realitat.

Si latent és sinònim d'ocult, els antònims de latent fan referència al fet que alguna cosa és clara, palesa, és real. Així, hi ha com una frontera entre allò extern i evident i allò que, d'altra banda, està amagat romanent latent. S'aprecia que la noció de latent té un sentit molt particular, una cosa així com un mecanisme psicològic que ens avisa que allò extern d'una acció no és tot allò real. Si sospitem que algú ens enganya fent servir unes paraules molt correctes i amables és perquè percebem que amaga unes intencions ocultes. En aquest moment estem captant el latent tot i que aparentment no es manifesta.

Latent no sempre es refereix a contextos problemàtics en què s'incuba un desenllaç normalment negatiu. Latent s'aplica igualment a fenòmens de la naturalesa (la calor latent és l'energia necessària perquè un element canviï de fase, de sòlid a líquid o de líquid a gasós). Les llavors també romanen latents quan per algun motiu no germinen.