dret

definició de revocar

Revocar implica el fet de deixar sense efecte alguna concessió que s'hagi atorgat, algun mandat que s'hagi lliurat o una resolució que s'hagi dictat oportunament. Finalment el jutge va decidir revocar la llibertat condicional; haurà de tornar a la presó.

Aleshores, per allò exposat és que el de revocar és un terme que ostenta una destacada presència en el àmbit del dret. Cal destacar, que es troba en estreta relació amb el concepte de revocació, el qual suposa la anul·lació, l'esmena o directament la substitució d'alguna ordre o d'una fallada.

Generalment, aquesta decisió és resolta per una autoritat vigent i diferent de la que va emetre l'anterior error o mandat. La revocació de la pena va produir el descontentament generalitzat dels familiars de la víctima.

Mentrestant, a la metodologia de la revocació se la considera ex nunc, que és el mateix a dir, que aquesta té vigència a partir del moment en què es decideix la revocació en qüestió.

En el cas d'un acte jurídic, la revocació es pot materialitzar a través d'una llei, o si no n'hi ha, per la voluntat d'ambdues parts, que decideixen de comú acord revocar l'acte; en els contractes de tipus bilateral, les dues parts intervinents estan facultats per revocar.

D'altra banda, al àmbit polític de diverses nacions la revocació està considerada com un procediment polític que faculta el poble per determinar la fi d'un càrrec públic abans que arribi el període formal de venciment o termini que se li va atorgar quan va ser elegit.

El plebiscit revocatori és el nom que rep el procediment polític a partir del qual els ciutadans revoquen el mandat dun funcionari públic elegit per vot; corrupció, pèrdua de legitimitat i violació als drets són algunes de les causes més freqüents que poden conduir a revocar un càrrec.

I també el terme revocar és emprat en el llenguatge col·loquial per donar compte del sanejament que es va efectuar sobre les parets d'un edifici o d'un habitatge, ja sigui particular o comercial, és a dir, normalment pot implicar el sanejament abans de tornar a pintar l'immoble en qüestió.