religió

intolerància religiosa - definició, concepte i què és

Diem que una persona és intolerant quan adopta una actitud irrespectuosa respecte als que tenen idees o creences diferents de les seves. Normalment la intolerància està associada a posicions bel·ligerants o ofensives.

L'argument clàssic dels intolerants

Si bé no hi ha una única causa que expliqui la intolerància religiosa, sí que es pot parlar d'un argument molt generalitzat entre els qui practiquen una religió i són intolerants amb altres. L'argument és simple: si la meva doctrina religiosa és la veritable, és raonable que combati els que defensen doctrines falses. Aquesta posició és considerada com una forma de fonamentalisme religiós.

La intolerància religiosa és un fenomen tan antic com la pròpia religió

Quan els primers cristians practicaven els seus ritus, s'havien d'amagar a les catacumbes perquè les autoritats romanes no toleraven les creences. Els jueus han estat perseguits en molts moments de la història i la motivació principal d'aquesta persecució era precisament l'hostilitat envers les creences.

La visió religiosa dels pobles precolombins va ser combatuda pels cristians que van arribar al continent americà. En el mateix cristianisme s'han donat casos d'intolerància envers altres doctrines cristianes, que han estat etiquetades com a heretgies o desviacions de l'autèntica fe. Aquests exemples ens recorden que el rebuig i la intolerància a les creences dels altres ha estat una constant al llarg de la història.

La intolerància religiosa s'oposa a la Declaració Universal dels Drets Humans

A l'article 18 s'especifica que tot individu té dret a la llibertat de pensament i que aquest dret afecta la pràctica de les creences religioses. Així, si tots som lliures a l'hora de creure i practicar una o altra doctrina religiosa, la nostra llibertat és tan vàlida com la dels altres.

La intolerància religiosa no s'oposa només a la Declaració Universal dels Drets Humans, sinó que és una posició que alimenta l'odi i l'enfrontament entre les persones i els pobles.

La tolerància religiosa és un fenomen relativament recent

Si prenem com a referència el cas d'Espanya, durant segles el catolicisme ha estat molt bel·ligerant amb altres creences religioses (els protestants, els jueus o els seguidors de l'Islam patiren persecució i patiren la intolerància de l'estat i de l'Església catòlica).

No obstant això, des de la Constitució del 1978 s'ha regulat la llibertat religiosa i actualment la societat espanyola és majoritàriament tolerant cap a qualsevol creença o doctrina religiosa. Aquest clima social de respecte i tolerància també existeix al conjunt de Llatinoamèrica.

Fotos: Fotolia - Sangoiri / Comugnero Silvana

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found