social

definició de pedagogia crítica

La pedagogia és la disciplina que estudia leducació en general. En aquest sentit, un pedagog és un especialista en l'entorn escolar, la metodologia d'estudi, el disseny de projectes formatius, l'orientació escolar o la formació del professorat, entre moltes altres funcions. Un dels corrents d'aquesta disciplina general és la pedagogia crítica.

Per a la pedagogia crítica els estudiants han d'assolir una consciència crítica a la seva etapa educativa. D'aquesta manera, l'alumne no només ha d'adquirir uns coneixements teòrics i superar uns exàmens, sinó que cal fomentar-ne la formació com a individu conscient de la realitat que l'envolta.

Principals característiques i aspectes fonamentals

- És necessari la formació de l'autoconsciència de l'alumne.

- La finalitat del procés daprenentatge és transformar la realitat social.

- El sistema educatiu ha de contemplar les diferències socials existents i adoptar una postura compromesa amb els valors de justícia i equitat. Els teòrics de la pedagogia crítica, especialment el brasiler Paulo Freir, entenen que l'educació és un instrument per canviar el món.

- El procés d'ensenyament s'ha d'enfocar cap a l'autosuperació de l'alumne en el context social i cultural.

- Els aspectes fonamentals de la pedagogia crítica s'han de basar en la participació dels alumnes, la seva formació humanística, la transformació de la societat i la contextualització de l'ensenyament-aprenentatge.

- El sistema educatiu convencional fomenta la cultura de l'opressió i de la competitivitat i està vinculat amb una cultura alienada. La pedagogia crítica intenta combatre els aspectes polítics, culturals i econòmics que degraden el sistema educatiu.

- La pedagogia crítica cal entendre-la més enllà d'un moviment estrictament educatiu, ja que va sorgir al segle XX per combatre el neoliberalisme, l'imperialisme i els fonamentalismes religiosos.

- El model descola està orientat a lacció cultural combativa i que qüestioni la cultura de la dominació

Altres corrents pedagògics alternatius

Hi ha altres corrents i plantejaments pedagògics que també aporten una visió emancipadora de l'ésser humà. La pedagogia llibertària s'inspira en la ideologia anarquista i cerca la transformació de la societat en conjunt. L'escola nova és un model que qüestiona la validesa de l'escola tradicional. El mètode Montessori promou l'autonomia dels alumnes. Com la pedagogia crítica, la resta de corrents alternatius aposten per l'educació com un instrument transformador de la realitat social.

Foto: Fotolia - Ratoca