tecnologia

definició d'electricista

Especialista en instal·lacions elèctriques

El d'electricista és un dels oficis més requerits per les persones perquè aquest treballador és especialista en instal·lacions elèctriques, una qüestió imprescindible perquè els individus puguin tenir, a casa i en altres llocs, electricitat que els proveeix de llum, ia més permet el funcionament d'artefactes d'ús corrent i estès com ser la gelatera, la televisió, el cel·lular, entre d'altres.

Entén a la reparació elèctrica

Però no només hem de limitar el seu treball a les instal·lacions elèctriques perquè també aquest professional s'ocuparà de la reparació de les mateixes quan els ho demani. Aquesta situació és molt corrent també perquè les instal·lacions d'electricitat per factors variats poden danyar-se i llavors és necessari la seva reparació per restablir el funcionament.

I això clar no ho fa qualsevol persona, és imprescindible disposar de coneixements específics i per això se li encomana aquesta tasca també als electricistes.

La il·luminació en general i les màquines que funcionen amb electricitat són els principals objectes de treball dels electricistes.

Xarxes d'alta tensió, instal·lacions elèctriques a comerços i cases, enllumenat públic i més

Ara bé, cal esmentar que normalment els electricistes s'especialitzen en diferents àrees, així ens trobarem amb electricistes que entenen especialment en instal·lació i manteniment de xarxes d'alta tensió, que són aquelles que tenen la tasca de conduir altíssimes càrregues elèctriques. Després hi ha electricistes que es dediquen exclusivament a instal·lacions elèctriques en comerços i en cases de família, i altres que fan el mateix en matèria d'enllumenat públic, ocupant-se en tots dos casos de la instal·lació i de la seva reparació en cas que sigui necessari.

Amb això volem indicar que l'ofici d'electricista pot consistir a canviar un endoll d'una casa que no funciona i per tant no transmet electricitat, o en defecte d'això instal·lar una xarxa d'alta tensió per proveir-lo d'electricitat a un barri.

I de tot això es desprèn la rellevància que ostenta aquest ofici perquè en un món que es mou pràcticament tot al ritme de la il·luminació el fet de la seva absència o trencament demana la presència d'aquests professionals avesats en la matèria que ens poden solucionar problemes elèctrics com els indicats.