social

definició de munió

Es trucarà munió a la abundància o multitud de persones o de coses, generalment, al voltant d'alguna qüestió, per exemple, un esdeveniment artístic. La munió que hi havia abans d'ingressar a l'estadi em va empènyer directament a l'entrada. La multitud que havia fet que desisteixi de participar a l'acte.

És a dir, una multitud, en la majoria de les situacions implica una multiplicitat dindividus que actuen en conjunt per complir un objectiu en comú. Una multitud es va convocar a la porta del Palau de Govern per exigir la renúncia del ministre acusat de corrupció.

En tant, el de munió, és un terme que es troba vinculat a altres com a ésser: multitud, massa, plebs, poble i encara que cadascú presenta referències diferents, en algunes situacions, l'ús d'un o altre pot resultar indistint. Així, per exemple, ens trobem amb: Una multitud va aclamar Maradona a penes va trepitjar sòl argentí, una munió va aclamar Maradona a penes va trepitjar sòl argentí, ambdues resulten ser frases que ostenten un sentit similar i que per tant poden ser utilitzades en mateixes situacions.

Per la seva banda, massa és el conjunt de persones que es comporta de manera gregaria; poble, són les persones que conformen una Nació o País com a tal. I el de pleb és un concepte que va sorgir a l'època en què els romans eren poder i que permetia referir a aquells que no gaudien d'un origen patrici, per la qual cosa constituïen el sector menys privilegiat de la societat.