social

definició d'infància

S'anomena infància al període de la vida d'una persona que finalitza als 7 anys aproximadament, quan està per ingressar a l'anomenat pubertat següent.

A la infància se la considera el moment clau en la vida de qualsevol ésser humà ja que és allà on es conformen els suports afectius i intel·lectuals de la persona, sent aquests dels que dependrà el futur èxit o fracàs de l'individu un cop adult. Pensin quan algú diu “tal cosa em va marcar de noi”… Bé, a això és al que em refereixo i és una cosa que en molt comptats casos podem veure en altres etapes de la vida com l'adultesa, per exemple, en la qual la persona sol estar molt més adobada i amb més esquena per suportar algunes situacions límits.

L'estimulació primerenca, els jocs didàctics i la proximitat del nen amb les eines pedagògiques permeten preparar-lo per iniciar-lo a la vida escolar, a partir dels tres o quatre anys. Aquestes activitats poden estar a càrrec dels pares, o bé d'especialistes en pedagogia que puguin assessorar els pares, o bé delegar-los a aquests professionals el començament educatiu dels infants.

I és per aquesta situació de debilitat que presenten els nens, que per la seva innocència no compten amb prou armes per defensar-se per exemple l'abús d'un adult que sempre hi ha un interès principal i èmfasi a protegir i bregar pels drets del nen. Tal és el treball que fan moltes organitzacions no governamentals, com UNICEF que compta amb el suport de les Nacions Unides a la seva treballa i és per això, potser, la més coneguda en aquest àmbit.

A més, mateix des d'aquest organisme supranacional (ja que està integrat per diferents nacions), es va dictar la Declaració dels Drets de l'Infant, que compta amb deu articles, i en cadascun s'asseguren diferents drets en relació amb el tracte, l'educació , la salut, l'habitatge, l'atenció primordial, la identitat, entre d'altres. Com UNICEF, moltes altres ONG's treballen mitjançant les seves xarxes de voluntaris per enfocar la tasca en diferents problemàtiques relacionades amb la infància, en alguns dels aspectes que delineen els drets. En altres paraules, aquestes ONG's lluiten i fan espai a la importància dels drets de la infància.

A molts països, a més, hi ha legislacions més específiques que la Declaració d'ONU, on també es plantegen quins altres drets són inherents als nens, i per tant, n'han de gaudir. Des d'aquestes perspectives els infants són subjectes de drets, i per això no només la societat ha de vetllar pels drets dels infants sinó també donar-los veu perquè s'expressin en relació amb ells, les seves necessitats i la seva participació a la societat.

Però és clar, d'UNICEF per més bo que sigui el seu treball tampoc no viu l'home, així que és determinant i importantíssim el treball que en aquest aspecte facin els pares del nen, així com l'entorn familiar mediat, oncles, avis i els mestres ja quan el noi estigui en edat escolar.

En els darrers anys, el debat sobre la correspondència de la quota d'educació per part dels pares ha estat al centre de la polèmica. Moltes vegades, es delega als mestres la totalitat de l'educació, quan aquests en realitat són facilitadors perquè els infants coneguin i apreciin el món real. Tanmateix, els pares també en són facilitadors i fins i tot en aspectes molt més profunds i essencials com els valors, els costums i les actituds del nen o nena.

Un paràgraf a part es mereixen els mitjans de comunicació, ja que a diferència del que passava amb els nens d'abans, avui dia és tremenda l'estretíssima relació que estableix el nen amb la televisió per exemple, fins i tot de vegades fins i tot passen més temps a companyia que amb els pares que potser estiguin tot el dia treballant. Per això també cal que a més a més que el pare li pugui establir certs límits com ara ser horaris per exposar-s'hi, el mitjà prengui consciència d'aquest rol formador que també exerceix en molts dels nens del món.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found