medi ambient

definició de biòsfera

Es pot descriure la biòsfera com el conjunt total de tots els ecosistemes que tenen lloc al planeta Terra i que el conformen. La biòsfera inclou no només la totalitat dels éssers vius, sinó també el medi físic en què habiten i els fenòmens que s'hi donen. Definit per molts especialistes com l'espai on pren lloc la vida, la biòsfera és el que fa únic el planeta Terra al sistema solar ja que és fins avui l'únic lloc on es coneix l'existència de vida. A més, la noció de biòsfera també inclou totes les relacions que es poden donar entre els diferents éssers vius i entre ells i el medi ambient.

Podent definir en altres termes la biòsfera com l'ecosistema global o planetari, podem assenyalar que aquesta es distribueix percentualment entre els oceans i els continents, espais on diferents tipus d'ecosistemes i hàbitats (amb característiques molt particulars) prenen lloc. Mentre que als oceans, la major part de l'existència succeeix a nivell més o menys superficial, també es pot parlar de la biòsfera profunda que és aquella en la qual es desenvolupen certs tipus de vida a nivell del fons oceànic.

En aquests espais es desenvolupen els biomes en els quals determinats tipus de flora i fauna s'estenen. Entre els biomes existents podem esmentar la tundra, la taiga, els deserts, les estepes, els biomes temperats i els tropicals, entre altres.

La biòsfera és sens dubte un dels més complexos i atrapants fenòmens naturals que podem presenciar. És clar, les seves condicions no estan donades per l'atzar sinó per l'existència de diversos nivells de jerarquia que permeten que formes de vida més simples alternin amb formes més complexes de manera organitzada. En aquest sentit, la famosa hipòtesi de Gaia sosté que la biòsfera manté per si mateixa condicions adequades per a la seva supervivència i permanència.