general

definició de vent

El vent és un fenomen meteorològic produït per causes naturals, igual que la pluja o la neu i és el responsable del moviment de l'aire a la troposfera, que és una de les quatre capes en què està dividida l'atmosfera terrestre i aquella fonamental a l'hora de la respiració dels éssers vius. La trobada de diverses pressions a diferents àrees és la que produeix el corrent d'aire o vent.

Bàsicament, l'origen dels vents és donat pels moviments de translació i rotació de la terra, en tant i alhora, són els que també provoquen importants diferències quant a radiació solar, especialment aquella d'ona llarga que és absorbida indirectament per l'atmosfera gràcies a la propietat diatèrmica que ostenta l'aire i que fa que la radiació solar només calenta indirectament l´atmosfera ja que els raigs del sol poden travessar-la però sense arribar a escalfar-la. Però els raigs de calor (infrarojos) reflectits per les superfícies terrestre i aquàtica són els que sí que aconseguiran escalfar l'aire donant origen al moviment de l'aire, o sigui del vent.

També l'escalfament desigual de l'aire provoca diferències en la pressió que de vegades es poden traduir en vents.

Tipus de vents

D'acord amb l'escala o la dimensió del recorregut dels vents, tindrem 3 diferents tipus de vents: planetaris, locals i regionals.

Els planetaris es generen preeminentment pels moviments de rotació terrestre que origina alhora l'escalfament desigual de l'atmosfera, mentre que els regionals com els locals tindran un origen similar als anteriors però estaran més que res determinats per característiques que es donen a cada lloc en particular. Encara més i depenent del lloc, aquests tipus de vents locals o regionals solen ser més importants que els de tipus planetari. Entre aquests hi ha: brises marina i terrestre, brisa de vall, brisa de muntanya, vent catabàtic i anabàtic.

A tato, també és possible trobar-se amb vents autòctons d'una zona geogràfica particular, per exemple a Argentina ens trobem

al Pampero, el Zonda i la Sudestada ia Mèxic el Nord.

Intensitat del vent. Tipus

Quan el vent bufa ben fort durant un període curt o intermitent se l'anomena com ràfega, justament per aquesta rapidesa amb la qual es manifesta i després desapareix. Les torbonades per la seva banda, són vents forts que duren molt poc, generalment un minut. Mentrestant, els vents de llarga durada disposen de diverses denominacions en funció de la força que presentin, tal és el cas de: brisa, huracà, tifó.

Mesurament del vent

Hi ha diversos instruments que permeten determinar la direcció en què bufarà el vent, entre ells es distingeix el penell, un dispositiu que consisteix en una creu que gira i que té disposats els punts cardinals; es col·locarà als llocs més alts de l'edificació i pel costat que gira sabrem a la direcció que bufa el vent.

El anemòmetre és un altre instrument que permet mesurar el mateix, encara que és molt més modern que l'anterior.

El vent, font de l'energia eòlica

Entre els beneficis del vent sens dubte hem de mencionar la capacitat de producció d'energia, denominada formalment com energia eòlica. L'energia eòlica llavors és provocada pels corrents d'aire i en els nostres dies aquesta energia és fonamentalment emprada per produir energia elèctrica.

Cal destacar que l'energia eòlica es troba en abundància a la nostra naturalesa i es tracta d'un recurs renovable, és a dir, s'aconsegueix de fonts naturals i inesgotables com és el vent en el cas que ens ocupa.

Un altre dels seus grans avantatges és que es tracta d'una energia neta, que afortunadament contribueix a disminuir la propagació de gasos d'efectes hivernacles, per cas, és que popularment també se l'anomena energia verda.

Ara bé, entre els seus desavantatges cal citar la intermitència que presenta el vent i que és clar que acaba perjudicant l'aprovisionament d'aquesta energia.

D'altra banda, el vent ostenta una funció molt important i decisiva com a agent de transport, per exemple en el desplaçament de les llavors que se sembren al camp.

Desavantatges del vent

Però no tot és benefici en matèria de vent i per això és important esmentar que el vent, especialment aquell que ostenta una velocitat i força notable es pot convertir en una seriosa amenaça per a la integritat de les persones i així mateix de les infraestructures. En casos com per exemple els tifons, la velocitat que pot assolir el vent, més de tres-cents quilòmetres per hora, pot ser capaç de treure de quall una casa i ni parlar d'arrossegar les persones. Molts cops aquests fenòmens climàtics inusuals solen arribar acompanyats de fortes tempestes que compliquen encara més el panorama.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found