política

administració de recursos - definició, concepte i què és

Tota organització, ja sigui pública o privada, té com a objectiu gestionar adequadament una sèrie de mitjans o recursos per assolir uns objectius. D'aquesta manera, es parla de l'administració de recursos per referir-se al sistema que cada entitat utilitza per satisfer les necessitats. Per recursos podem entendre coses diferents: la tecnologia, les finances, el temps o els empleats mateixos d'una entitat. En tot cas, tots els recursos són limitats i, per tant, han de ser gestionats o administrats amb criteris efectius.

Administració dels recursos humans

A qualsevol organització el factor humà resulta determinant. Per això en l'àmbit empresarial es parla dels recursos humans. Són molt diversos els aspectes que intervenen en una correcta administració dels empleats. Els especialistes en aquesta àrea consideren que algunes claus són les següents:

- Cal considerar l'empleat com a element fonamental de qualsevol organització. En aquest sentit, cal adoptar mesures que incentivin i motivin els treballadors. D'altra banda, el responsable dels recursos humans ha de fomentar un bon clima laboral, solucionar conflictes i avaluar convenientment el conjunt dels empleats.

- El departament de recursos humans ha de realitzar una adequada selecció de personal i valorar de manera objectiva els diferents perfils dels candidats en relació amb el lloc que s'exercirà

- La gestió dels recursos humans té una relació directa amb altres àrees: la legislació laboral, la higiene i la seguretat, la productivitat o la política salarial. En altres paraules, el factor humà i la seva administració estan situats a l'eix central de qualsevol empresa o entitat.

- Una correcta administració dels recursos humans ha de contemplar qüestions com ara els plans de carrera dels empleats, la promoció interna, la descripció de cada lloc de treball o el sistema de rotació més convenient.

Una mala gestió dels recursos humans

Imaginem que un departament de recursos humans fa una selecció de personal deficient. Aquesta hipotètica situació pot portar conseqüències molt negatives:

1) Un clima general d'insatisfacció (aquesta situació és habitual quan l'empleat està sobrequalificat en relació amb les tasques que exerceix).

2) Problemes d'integració a la dinàmica d'una empresa (per exemple, una persona molt individualista no és vàlida per exercir funcions de treball en equip).

3) Inestabilitat del personal i, en conseqüència, una menor productivitat.

4) Finalment, una administració deficient provoca pèrdues econòmiques.

Fotos: Fotolia - sabthai / xixinxing

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found