negocis

definició de balanç de comprovació

El balanç de comprovació és un instrument comptable que permet visualitzar ràpidament l'estat de la comptabilitat d'una empresa en un moment determinat.

A la majoria de legislacions la seva elaboració queda a voluntat de l'empresari, encara que el seu ús està àmpliament recomanat ja que permet conèixer amb precisió si hi ha algun error a l'estat financer de l'empresa i així poder esmenar-lo abans d'elaborar els comptes anuals.

D'aquesta manera, l'objectiu fonamental d'aquest balanç és servir com a eina per comprovar que no hi hagi seients desquadrats al Llibre Major d'una empresa. Tot i així, el fet que el balanç de comprovació mostri uns resultats correctes no garanteix que no hi hagi errors comptables, ja que, per exemple, es podria haver rebut el pagament d'un client i haver-ho anotat a una altra persona, per la qual cosa els comptes quadrarien, però no serien correctes.

En última instància, la tasca de realitzar el balanç de comprovació ha d'anar acompanyada de la revisió, una a una, de totes les entrades contingudes al Llibre Major per tenir la certesa que tot estigui en ordre.

Contràriament al que succeeix amb el balanç final, el balanç de comprovació no té un període concret per a la publicació o el tancament, encara que es recomana elaborar-lo de forma trimestral.

Composició del balanç de comprovació

De manera similar a altres registres comptables, el balanç de comprovació es presenta dividit en dues grans parts. Així, a la part superior o encapçalament, hi ha el nom de l'empresa, el nom del registre “Balanç de Comprovació” i la data corresponent a la presa de les dades reflectides als comptes.

D'altra banda estaria el cos, situat a la part inferior, el qual es troba conformat per diverses columnes, entre les quals destaquen les dues columnes de sumes i saldos.

Elaboració del balanç de comprovació

L'elaboració del balanç de comprovació comença obtenint les sumes de les anotacions per a cada compte, la qual cosa inclou el deu com haver. Amb aquestes dades es calcula el saldo dels comptes.

En cas de ser un compte on es reflecteixi un actiu o una despesa, aleshores el resultat vindrà dictaminat per la diferència entre deu i haver-hi, mentre que si les dades són d'un ingrés o un passiu, el calculat serà al revés, restant el deu en haver-hi. Finalment, aquestes dades són les que es traslladen al balanç de comprovació.

Fotos: iStock - hocus-focus

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found