ciència

definició d'exploració

Moltíssimes descobertes notables en els àmbits de la geografia, de la geologia i de les ciències exactes i socials no haguessin estat possibles sense l'existència de la exploració. L'exploració implica observar, reconèixer, de manera detallada i altament concentrada una cosa, un aspecte, una temàtica i fins i tot un lloc, entre altres. Es tracta, doncs, d'una activitat que és àmpliament utilitzada en diversos àmbits com: la geografia, la medicina, la geologia, el turisme, la tecnologia, la informàtica i la ciència.

En qualsevol exploració que es dugui a terme, a més de l'ull agut i concentrat del professional que l'encara, caldrà comptar amb alguns recursos i eines que facilitin i facin més senzilla i ràpida la investigació en qüestió.

Perquè de vegades no només n'hi ha prou amb un ull entrenat i cal que se li sumin alguns elements que facin més simple la tasca. Per exemple, si necessitem explorar una àrea perquè es presumeix que s'hi podran trobar restes fòssils d'alt valor, necessitarem un element bàsic com és la pala per poder cavar el forat conforme.

D'altra banda, l'exploració ha estat una activitat clau per estendre els dominis geogràfics d'una nació.

Allà pel segle XV, quan succeeix el descobriment d'Amèrica, Espanya, que gaudia del privilegi de ser una de les nacions més desenvolupades i poderoses d'aquell moment, va emprendre una sèrie de viatges amb una finalitat exploradora cap a territoris desconeguts que culminarien justament amb el impressionant avenç que va ser descobrir un altre continent.

Sens dubte l'exploració té molt d'aventura i els qui l'emprenen, per tant, disposen d'un afany aventurer que els impulsa justament a voler travessar situacions inesperades i de les quals és gairebé segur que se n'obtindran coneixements desconeguts i molt innovadors, i perquè no també riqueses materials si és que l'exploració està vinculada a la revisació d'un lloc específic on es creu que s'atresoren béns.

Precisament ha estat aquesta última situació el que va enriquir enormement Espanya quan es va descobrir Amèrica. Van aconseguir riqueses materials en quantitats siderals i així mateix van conèixer noves cultures i elements que els van ajudar a avançar en certs aspectes.