general

definició de multiculturalisme

És un fet indiscutible que vivim en un món globalitzat i en transformació permanent. La globalització presenta aspectes de caràcter econòmic, social i cultural. Una de les conseqüències de la globalització del planeta és el multiculturalisme, que es podria definir com la coexistència de diverses tradicions culturals en un mateix territori.

Una breu descripció del multiculturalisme

Les societats en què predomina un mateix grup social i hi ha una religió, un idioma i una cultura encara existeixen en molts racons del planeta. Tot i això, el model de societat homogènia està sent substituït per un model plural de societat. A moltes ciutats i països la població és heterogènia en molts sentits: conviuen llengües, religions, tradicions i maneres d'entendre la vida molt diferents. Aquesta diversitat ha estat encunyada amb el terme multiculturalisme.

El multiculturalisme és més que la suma de tradicions culturals en un mateix espai geogràfic. De fet, el multiculturalisme implica una valoració positiva de la diversitat humana. Podríem dir que és una doctrina que defensa la tolerància, el respecte i la convivència entre cultures diferents. Aquest plantejament suposa una defensa de la igualtat de totes les tradicions culturals, de manera que no n'hi hagi una per sobre de les altres sinó que totes siguin valorades en un pla d'igualtat. El multiculturalisme implica un cert relativisme cultural, és a dir, la consideració que una cultura no és superior a una altra i que, per tant, les diferències en els costums han d'acceptar-se com un signe de tolerància i convivència pacífica.

El multiculturalisme és entès de vegades com una oportunitat, ja que significa que persones amb cultures molt diferents poden conformar una societat més rica, més plural i amb un esperit cosmopolita.

Crítiques al multiculturalisme

El multiculturalisme és una situació desitjable, sempre que la diversitat de tradicions vagi acompanyada de tolerància i respecte. Si en un barri d'una gran ciutat hi conviuen tradicions religioses diferents en un clima cívic i respectuós parlem de la cara amable i enriquidora del multiculturalisme.

Això no obstant, alguns analistes dels fenòmens socials posen èmfasi en els aspectes problemàtics d'aquest fenomen de la globalització. En aquest sentit, hi ha un problema latent en la pluralitat i ho podríem expressar amb una sèrie d'interrogants: són compatibles dues tradicions culturals que valoren de manera diferent el rol de la dona a la societat? És tolerable que un col·lectiu humà viva al marge d'unes tradicions d'un lloc i que fins i tot pugui practicar costums contraris a les lleis en vigor? És raonable ser tolerants amb aquells que no practiquen la tolerància?

Aquests interrogants posen de manifest que el multiculturalisme no està exempt de conflictes. De fet, hi ha exemples concrets que posen en relleu alguns problemes de convivència a les societats plurals (en alguns països occidentals la població d'origen africà practica l'ablació del clítoris, un costum castigat per les lleis occidentals i una mica acceptat en alguns països africans).

Els conflictes i desajustos de la multiculturalitat són per a alguns una prova evident que el multiculturalisme té dues cares: una amable i una altra conflictiva.

Un plantejament conciliador

Entre la visió del multiculturalisme com a paradigma ideal i el rebuig a la pluralitat hi podem trobar una postura intermèdia i conciliadora. Consistiria a harmonitzar el respecte a les lleis d‟un país per part del conjunt de la població amb l‟absoluta tolerància amb aquells costums particulars de tots els sectors socials. En altres paraules, es tractaria de fer compatible el compliment de la llei amb les diferents visions del món. Aquesta harmonia no és un ideal utòpic, ja que ha estat possible a l'Alexandria de l'antiguitat, al Toledo medieval, al Buenos Aires de finals del segle XlX oa l'actual Nova York, Londres o Montreal.

Fotos: iStock - Juanmonino / Rawpixel

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found