general

definició de cultiu

El cultiu és la pràctica de sembrar llavors a la terra i realitzar les tasques necessàries per obtenir-ne fruits.

L'agricultura és un art mil·lenari que té el propòsit de cultivar la terra mitjançant diferents tractaments i alternatives per obtenir vegetals i fruits que puguin ser utilitzats amb propòsits alimentaris, medicinals i estètics.

Les activitats de cultiu que tenen lloc sovint per l'acció de l'home però que també responen a processos naturals donen com a resultat cereals, fruites, vegetals, farratge i altres. S'entén per cultiu totes les accions humanes que tenen per tal de millorar, tractar i transformar les terres per al creixement de sembres. Per a molts països del món aquesta activitat és el principal suport econòmic i, alhora, és, juntament amb la ramaderia, la principal acció que dóna aliment per a la població mundial.

Hi ha diferents tipus de cultius. Per exemple, de secà (produïda sense aportació d'aigua pel pagès, que es nodreix de pluja o aigües subterrànies), de regadiu (amb aportació d'aigua per part del pagès per mitjà de lleres naturals o artificials). També es poden classificar els cultius en tant que es tracta d'agricultura de subsistència o industrial. D'acord amb la petjada ecològica i l'impacte sobre el terreny es pot dir que es parla de cultius intensius (producció gran en poc espai) o extensius (en una superfície més gran). I també hi ha una taxonomia segons el mètode de cultiu: per exemple, agricultura tradicional (que utilitza els sistemes propis del lloc), la industrial, (basada en sistemes per produir grans quantitats d'aliment), i ecològica o biològica (que utilitza diversos sistemes producció que respecten l'ambient i procuren protegir-lo d'un impacte negatiu).

En els darrers anys s'ha començat a considerar molt més els efectes de cultius intensius sobre el medi ambient. Així, diverses organitzacions i iniciatives s'han creat per influir sobre les grans productores de llavors i companyies que tenen influència a l'agricultura regional o mundial per encoratjar-los a tirar endavant pràctiques més sustentables i positives per al medi ambient.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found