social

definició de dominació

La paraula dominació permet referir el control que algú, un grup, entre d'altres, tenen sobre un altre individu, sobre un altre grup, sobre una cosa, tal és el cas d'un territori, o sobre algun objecte, entre d'altres alternatives.

Control que algú disposa sobre un altre i permet doblegar-lo i sotmetre'l a les seves decisions

En un context de dominació, un grup o persona exercirà un rol d'autoritat i poder absoluta en relació amb un altre, sobre el qual s'imposarà en tot sentit.

Això pot ser degut a diversos factors i així és que el concepte ho solem aplicar en diverses situacions.

Dominació política al llarg de la història

En el pla polític esmenta una circumstància en què un grup donat disposa d'una majoria a les diverses àrees de l'estat; en el cas dels sistemes democràtics aquesta majoria que atorga el poder absolut s'aconsegueix mitjançant la majoria de vots aconseguida a les eleccions.

En el cas de les dictadures, s'aconseguirà a través de la coerció, les amenaces i la restricció de les llibertats individuals.

Des dels temps més remots de la humanitat, s'ha donat la situació que una comunitat, un poble, una cultura presenta una hegemonia sobre una altra, que és més feble per diferents causes.

La guerra era el context en el qual normalment es mesurava el poder de dues comunitats i així és que qui hi sortia vencedor seria el que a partir d'aquell llavors tindria el poder i el domini, mentre que el perdedor només tenia l'opció de acatar i sotmetre's, i fins i tot en moltes situacions se'ls exigia el pagament d'un impost.

Aquesta situació va obrir camí a l'esclavatge, ja que els que perdien acabaven per dependre dels més forts i havien de treballar per a ells per subsistir.

A l'Imperi Romà podem trobar el cas més paradigmàtic de la història en aquest tipus de situació que descrivim ja que era comú que els governants sotmetessin a la guerra a pobles veïns i quan els dominaven els obligaven a pagar-los un tribut i de poc se n'anaven apropiant els seus territoris fins a desplaçar-los totalment de les seves pertinences.

Amb l'arribada de l'Edat Mitjana i del famós sistema Feudal que va predominar en aquesta època, els amos de les terres sotmetien els seus treballadors i els obligaven a lliurar-los el que produïen.

Actualment, la dominació passa més pel poder econòmic i militar que una nació pot tenir respecte a una altra. Aquestes dues variables són les que pesen per fer-la més forta.

La mirada de la sociologia

Des del punt de vista de la Sociologia, més precisament des de la del sociòleg Max Weber, un estudiós dels abasts del concepte, la dominació és la probabilitat de trobar obediència dins un grup determinat per a mandats de tipus específics o de tota mena.

Tipus de dominació

La dominació estarà lligada a diferents qüestions com ara: costums, afectes, interessos materials, mentrestant, d'aquestes qüestions es determinarà el tipus de dominació en qüestió, que segons Weber podrà ser: dominació legal (la legitimitat té caràcter racional i es recolza en la fe de la legalitat dels ordres establerts, per exemple, l'obediència a un conjunt de normes; les lleis són les que delimitaran el tipus d'autoritat que podrà exercir el governant) dominació tradicional (es troba recolzada en la fe quotidiana, en la importància de les tradicions i en la legitimitat que ostenten aquells que van ser oportunament cridats a posseir autoritat en els ordenaments tradicionals; es tracta d'una estructuració feudal o patriarcal) i la dominació carismàtica (es caracteritza pel lliurament a la persona a la qual es considera com a líder absolut, perquè trenca amb allò quotidià i allò ordinari, caient rendit davant la força carismàtica que encarna el líder, és a dir, d'acord amb allò que s'admira d'ell és que se'l respecta i s'accepta ser dominat).

En tant, la paraula dominació es troba en estreta relació amb altres termes, per la qual cosa, en freqüents ocasions la mateixa és emprada com a sinònims dels mateixos, com a ésser: sotmetiment, submissió, autoritat, poder, dictadura, absolutisme, abús, opressió, supremacia.

Mentrestant, un concepte que directament s'oposa al de dominació és el de rebel·lia.

I pel seu costat, dominació i submissió, també coneguda per les sigles D/s, és la denominació que reben un tipus de comportament, costums i pràctiques sexuals que es caracteritzen pel domini que exerceix un individu sobre un altre.

En alguns casos extrems aquesta dominació que s'exerceix pot ser realment extrema en termes físics i arribar fins al que es coneix com a sadomasoquisme.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found