general

definició de passanties

Es coneix com passantia a la pràctica professional que exerceixen els estudiants, generalment durant els últims anys de la carrera, o immediatament després de graduats, per posar en pràctica els coneixements i les facultats apreses.

Pràctica professional d'estudiants desplegada durant els darrers anys d'estudi per adquirir experiència

Podríem dir que el passant, tal com s'anomena l'individu que exerceix una passantia, és un aprenent que porta endavant la passantia amb el clar objectiu d'aconseguir experiència en el camp d'estudi o professió.

Els objectius que es proposen les passanties és que l'alumne, a través de la pràctica de la professió que estudia, descobreixi in situ i per se, el món laboral que li tocarà transitar, i també per altra banda unir experiència que li permeti desenvolupar la professió de manera conforme.

Res no serà més efectiu, per coronar el procés d'aprenentatge d'una professió, que fer-ho al camp on s'actuarà.

Pensem en l'estudiant de la carrera de lleis, l'ajudarà moltíssim a fer una passantia en un estudi jurídic, o bé en tribunals, ja que moure's en aquests llocs de treball que seran tan habituals després de la seva graduació l'ajudaran a guanyar experiència i també a saber com actuar i exercir-se davant de determinades situacions.

Han de complir efectivament amb el rol de brindar experiència al passant

Sempre, la passantia haurà d'oferir al passant les condicions i les eines necessàries per poder desenvolupar-se satisfactòriament en el camp laboral escollit, per tant, aquella passantia que no pugui complir en un cent per cent amb la missió de formació de l'estudiant o graduat recent, exemple, contractant estudiants però sense preocupar-se perquè aquests rebin com a contrapartida entrenament, es considerarà que aquesta contravé no només el dret laboral que així ho disposa, sinó també l'essència de la pràctica.

En la majoria dels casos, les passanties no estan remunerades o si ho estan, realment és molt baixa la paga.

En els darrers anys aquesta qüestió es va convertir en una arma de doble tall, ja que moltíssimes empreses fan ús de la passantia per aconseguir així mà d'obra més barata ia més poder reduir les seves despeses en matèria de recursos humans.

Al individu que guia o orienta al passant se'l coneix com a tutor.

Diferència entre becari i passant

I finalment és important destacar que encara que comunament s'utilitzin ambdós termes de manera indistinta, és a dir, com a sinònims, becari i passantia refereixen dues qüestions totalment diferents, ja que el becari és aquella persona que una empresa contracta perquè exerceixi una funció i en retribució li lliura una ajuda econòmica que ha de ser destinada a resoldre les seves despeses destudi.

Si bé és una realitat que moltes empreses s'han abusat i abusen de la contractació de passants per reduir les seves despeses, no per això, aquesta ha de ser desmerescuda o desvalorada, ja que en condicions ideals resulta ser una eina fonamental per formar adequadament els futurs professionals, perquè s'empapin de l'exercici de la professió i aleshores, passin de l'aprenentatge teòric que reben a les universitats per aprendre la pràctica directament al “camp de joc”.

Acords entre universitats i empreses

Normalment, les empreses i les universitats subscriuen acords en què determinen les condicions de les passanties que promouran perquè els estudiants decideixin inscriure-s'hi i així tenir una oportunitat de contactar amb el mercat laboral al qual pertanyeran d'aquí poc temps quan es graduïn , i òbviament d'adquirir la tan anhelada experiència.

Si bé és una la realitat no tan auspiciosa la que esmentem línies amunt respecte de la utilització mesquina que algunes empreses realitzen amb les passanties, també és una realitat que hi ha moltes companyies que valoren a les mateixes i als passants que incorporen, i els guarden un lloc laboral si és que després del compliment de la mateixa shan exercit amb satisfacció.

Les universitats disposen del que es coneix popularment com a borses de treball en les quals els seus alumnes s'anoten, i quan les empreses demanen empleats solen fer una selecció entre els inscriptos.

També és freqüent que les pròpies facultats, als seus butlletins i informacions anunciïn cerques de passants i aleshores els alumnes poden acudir a la crida i participar d'una entrevista per accedir al lloc.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found