general

definició de cronograma

A instàncies de la gestió de projectes és on més sovint ens trobem amb la utilització del concepte que ens ocupa. En tant, per cronograma, entenem aquella llista que recopila tots els elements terminals d'un projecte, amb les respectives dates previstes de començament i final.

La importància del cronograma en la gestió d‟un projecte

Sempre que es doni curs a la creació d'un projecte x, aquest demanarà que qui assumeix la responsabilitat de la seva direcció i concreció aboqui tot allò fonamental i necessari per aconseguir que aquest arribi a bon port. I per cas, una eina del tipus del cronograma ajudarà per descomptat a organitzar tant en temps com en forma allò que es proposa.

El primer serà començar per desenvolupar una estructura de descomposició del treball que s'ha de realitzar, l'estimació dels esforços que es necessitaran per al desenvolupament de cada acció i l'assoliment de cada tasca i també una llista on es consignen la disponibilitat de recursos per a cadascun.

Les tecnologies informàtiques i la seva aportació a la resolució del càlcul de temps del cronograma

Atès que el cronograma bàsicament el que fa és proposar estimacions de temps per a l'assoliment de cada objectiu que es proposa és molt important aleshores que aquest sentit sigui considerat i atès en primera instància al cronograma en qüestió.

Afortunadament, actualment, com a conseqüència del fabulós desenvolupament que han aconseguit les eines informàtiques, hi ha molts programes de computació que faciliten el càlcul tediós dels temps, perquè realitzen cronogrames de projectes que s'ocupen de calcular els temps en qüestió.

Però compte, que els qui hagin d'efectuar un cronograma i no siguin experts en computació no es desanimin en aquest sentit ja que poden fer ús de l'enorme varietat de llibres i tutorials que abunden sobre la matèria sobre confecció d'un cronograma.

L'eina informàtica més popular i utilitzada a l'hora d'elaborar un cronograma informàtic és el Microsoft Project.

El cronograma, una eina també molt quotidiana

Però no ens quedem únicament amb el que té a veure amb la creació de projectes, també hi ha moltíssimes activitats i professions que demanen la utilització d'aquest tipus d'eines per justament organitzar els esdeveniments i esdeveniments que es desenvolupin en el marc de la tasca que es duu a terme.

És a dir, el metge que s'exerceix en l'especialitat de la cirurgia sol realitzar en una mateixa jornada diverses intervencions a pacients, aleshores, davant d'aquesta circumstància és habitual, que ell mateix, o li encarregui al seu assistent, faci un cronograma escrit clar està en el qual especificarà la cirurgia que efectuarà en primer lloc, com després, etc. Normalment aquest ordre ho determinarà el temps i la particularitat que presenti cada cas en particular, qüestions que també es posaran en evidència en aquest cronograma.

Però també podem esmentar un cas més quotidià i domèstic de cronograma que solem realitzar la majoria de persones adultes que tenim obligacions tributàries, pagament de serveis, de rendes, entre altres qüestions per evitar que se'ns passin dates de venciments o el compliment d'algunes situacions que no podem mai oblidar perquè són importants.

Qui no ha realitzat mai, de manera casolana, un quadre en el qual va consignar amb dates cada pagament que havia de fer per evitar així l'oblit.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found