geografia

definició de geografia

Entenem per Geografia aquella ciència que s'interessa per l'anàlisi dels fenòmens relacionats amb la Terra, tant des d'un punt de vista natural com humà. És per això que per a la Geografia no només és important tot allò que tingui a veure amb la superfície, els elements naturals i territorials, sinó també amb la població que habita aquests territoris i l'adaptació a diferents tipus d'espais.

Provinent del grec, la paraula Geografia significa “descripció de la Terra”, i és així que aquesta ciència es preocuparà per descriure i analitzar diferents aspectes relacionats amb el nostre planeta. Per fer aquesta anàlisi es pot recórrer a diversos enfocaments que faran variar lobjecte destudi o linterès.

Entre aquests enfocaments podem esmentar la geografia física (la que es vincula directament amb els fenòmens naturals com el clima, el terreny, la superfície, l'atmosfera o el relleu entre d'altres), la geografia humana o social (aquella que estudia l'ésser humà inserit al món natural, així com la seva adaptació i alteració del mateix), la geografia ecològica (la responsable d'analitzar com es relacionen els espais naturals amb l'home). També hi ha la geografia paisatgística (que cerca comprendre els diferents paisatges), a més de la geografia regional que s'interessa per un estudi sintètic i específic de realitats geogràfiques en llocs particulars.

La Geografia és l'estudi de la Terra, les formes de relleu, característiques i habitants

Amb l'avenç de la tecnologia i els geo localitzadors a l'abast de tothom, cada vegada menys persones s'interessen en el seu estudi, el cert és que aquesta ciència estudia detalladament el que passa al planeta respecte a les seves condicions climàtiques, orogràfiques i els diferents fenòmens naturals. Inclou l'anàlisi espacial dels fenòmens humans i naturals, l'exploració de les ciències de la terra i l'estudi de la relació entre la natura i la vida humana. També analitza els processos socials, econòmics i ambientals que afecten el medi ambient. No et sembla que és important saber-ne a profunditat?

Té una àmplia relació amb l'estil de vida de les persones

Les condicions geogràfiques d'una regió afecten l'estil de vida dels seus habitants i influeixen en el dia a dia. Tenen un profund impacte en les normes socials, la cultura, les formes d'art, la literatura, els hàbits alimentaris i les celebracions i les tradicions de les persones que viuen en determinat lloc. L'estudi de la Geografia ens permet entendre la distribució de la població al món i les diferències en les seves formes de vida.

Facilita la navegació

Aquest camp d'estudi inclou la comprensió i la ubicació dels diferents territoris i països, així com l'organització de la massa terrestre i la massa d'aigua a tot el planeta. Els mapes, una part important de l'estudi d'aquesta branca del coneixement, ens ajuden a localitzar llocs al món, permetent formar una imatge mental de les distàncies o conèixer l'extensió del territori, ja sigui quant a mida, altura o profunditat. Tot això contribueix a millorar les nostres habilitats de navegació, beneficiant-nos quant a la mobilitat i l'intercanvi comercial entre nacions, a més de moltes altres coses.

Estudia els recursos naturals

Les condicions climàtiques incideixen en la vida de les persones, els animals i les plantes que creixen a una regió. Els recursos disponibles de cada lloc, són altament influenciats per la seva ubicació i les condicions geogràfiques que hi prevalen. Per què hi ha petroli d'Aràbia Saudita? Per què són la Xina i l'Índia els productors d'arròs més grans? Per què els camells viuen en terrenys africans i els óssos polars a l'Àrtic? La resposta es troba en les condicions geogràfiques de cada lloc en particular.

Es relaciona àmpliament amb la Geologia

Les característiques geològiques com les formes del terreny i les altituds, entre moltes altres coses, varien als diferents punts del globus terrestre. Aquest camp està estretament vinculada amb la geografia i ens ensenya a quin tipus de desastres naturals és propensa una regió, i ens permet prendre les mesures preventives necessàries. És de gran ajuda per a lhome en la planificació de la construcció de preses i projectes delectricitat, així com en la planificació del desenvolupament dels negocis i el comerç.

Ens ajuda a apreciar la vida

L'estudi de la geografia ens convida a apreciar la diversitat de totes les formes de vida. Gràcies a ella podem entendre com la natura influeix en els éssers humans i com nosaltres influïm en la natura. Ens brinda una entesa més gran sobre com les cultures han anat prenent forma a través del temps, i com van néixer les civilitzacions. A més, és una eina molt útil per valorar la Terra com la llar de la humanitat i recolzar-nos en la presa de decisions encertades, en relació amb com han de ser utilitzats els recursos del planeta de manera sustentable.

Per dur a terme el seu treball, la geografia ha de comptar amb diferents recursos que li permeten obtenir resultats sense estar necessàriament al lloc. En aquest sentit, la cartografia i els mapes han estat sempre un dels elements principals del treball geogràfic. Al mateix temps, i des de les darreres dècades, la geografia ha pogut comptar amb l'ajuda d'aparells satel·litals que donen una imatge molt completa de la Terra a distància. A més, també completa la seva anàlisi a través de l'estudi de la hidrologia, la geologia, l'antropologia, la sociologia i altres ciències que són essencials per comprendre els fenòmens que succeeixen al planeta.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found