economia

definició de pressupost

Un pressupost és el càlcul que es fa amb anticipació tant dels ingressos com de les despeses d'una empresa, una entitat pública, un estat, o simplement de l'economia familiar i que té per missió determinar a grans trets el nivell d'erogacions que es podran realitzar, tenint en compte justament els ingressos (salaris, rendes, etc.) i els egressos (pagament de béns i serveis, cancel·lació de deutes, entre d'altres) per a que no es desestabilitzin les finances personals o d'una empresa i acabar a la fallida perquè es va gastar més del que va ingressar.

Càlcul anticipat que una persona o empresa efectua per determinar el nivell d'egressos que podrà tenir en funció dels ingressos

Els pressupostos permeten que davant d'una circumstància o conjuntura poc favorable en els negocis o economies personals, s'eviti prendre compromisos amb què després no es pugui complir efectivament, el pressupost procura evitar descontrols a les finances i si se'ls respecta són d'enorme ajuda en aquest sentit.

El pressupost nacional contempla per a aquest any els egressos en concepte de pagament del deute extern.”

D'alguna manera, es podria equiparar al pressupost com un pla en termes econòmics que té la missió de complir metes manifestades en valors i en termes financers i d'acord amb condicions estipulades concretes.

Gràcies a aquest instrument les empreses, les institucions públiques, o les persones, entre d'altres, desenvoluparan els seus plans, activitats, disposaran les seves prioritats i avaluaran els objectius que tenen proposats assolir en el marc d'un any.

Dèficit: els egressos superen els ingressos

Cal destacar que moltes vegades en aquest camí es pot incórrer en allò que es coneix com dèficit, quan els egressos superen els ingressos, o per contra, assolir un superàvit, que és quan els ingressos s'imposen per sobre els egressos.

Tipus de pressupostos

Hi ha diverses classes de pressupostos, com ara els de producció, que són aquells que informaran sobre els materials que s'han de comprar, és a dir, preposat de compres; d'altra banda, el financer mostra l'entrada i la sortida de fons; ia instàncies d'una organització estatal es fixa un pressupost anual amb diverses partides que s'assignen a les diverses àrees de l'estat, com ara seguretat, salut, educació i la resta de l'administració pública.

Document escrit on es detallen els costos d'una reparació

A instàncies del comerç, la paraula pressupost designa aquell document escrit on s'expliquen els costos que comportarà un arranjament o servei a realitzar-se.

Una vegada que el mateix se li lliura al client i aquest entra en coneixement del cost allà estipulat, l'empresa o professional haurà de respectar-ho rigorosament.

Quan se'ns trenca algun dispositiu electrònic o electrodomèstic, per citar els més comuns i corrents, se solen portar a algun servei tècnic perquè revisi el desperfecte, i si és possible arreglar-ho.

En aquest últim cas, abans que el tècnic procedeixi a la seva reparació cal conèixer el cost d'aquest arranjament, aleshores, el client sol·licitarà un pressupost per poder saber del cert quant costarà l'arranjament i si li convé fer-ho en funció d'aquest cost.

Moltes vegades passa que els recanvis a reparar són importats, fet que encareix als mateixos, i llavors acaba sent més barat comprar-ne un altre de nou.

D'altra banda, la paraula pressupost també designa aquella quantitat de diners amb què es compta per dur a terme determinada activitat, realitzar una compra, o operació comercial.

El meu pressupost és de $ 1.500 per comprar el joc de living, més no disposo, espero accepti la meva oferta.”

Pressuposar alguna cosa sense tenir fonaments sòlids

D'altra banda, la paraula s'utilitza també com a sinònim de pressuposar, que és donar per cert o conegut alguna cosa sense que hi hagi un fonament o motius suficients.

Hipòtesi

I l'altre dels usos del concepte en designa una hipòtesi o suposició que es té sobre alguna qüestió, un esdeveniment.

No et pots basar en aquests pressupostos tan negatius, hem de tenir confiança que el negoci es tancarà finalment.”

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found