dret

definició d'obligacions

Una obligació és allò que algú ha de complir per algun motiu. Sovint s'utilitza el terme en plural, ja que és habitual complir més d'una obligació.

Es pot parlar d'obligacions en contextos diversos i en cadascun el concepte adquireix un matís particular. Així, complim les nostres obligacions de la nostra vida quotidiana, les obligacions que estableix la llei o les referides a la moral.

Obligacions de la vida diària

En iniciar un nou dia tenim davant nostre tota una sèrie de tasques, que d'alguna manera són les nostres obligacions. Hem d'acompanyar els nens a l'escola, passejar el gos, anar a treballar o respondre als correus electrònics. Aquest tipus d'accions s'han de satisfer com una obligació perquè altrament tindríem algun tipus de problema o inconvenient.

Si pensem en la distribució del temps en la realització de les activitats quotidianes tenim un temps lliure on fem allò que ens ve de gust i, d'altra banda, una sèrie d'obligacions que no podem eludir.

La llei ens obliga a complir les normes

Estem subjectes al compliment de normes de tipus legal. No podem fer el que vulguem perquè hi ha un codi civil, un codi penal, un codi de circulació i, en general un marc jurídic. I tot això és de compliment obligat, ja que no respectar-lo va acompanyat d'una sanció, per exemple una multa.

Les obligacions legals tenen el propòsit d'ordenar i facilitar la convivència al conjunt de la societat. A la banda oposada de les obligacions que estableix la llei trobem els drets. Si prenem com a referència un treballador, aquest té una sèrie d'obligacions (bàsicament realitzar les tasques que se li encomanen) i igualment té uns drets reconeguts, estant les obligacions i drets recollits en un text legal, en aquest cas l'estatut dels treballadors .

La distinció entre drets i obligacions pot tenir un marc general (per exemple, el referit a les persones) o circumscriure's a alguna cosa particular (per exemple, els drets i les obligacions dels pacients).

A l'esfera del dret el concepte d'obligacions es planteja en sentits diferents (hi ha una obligació alternativa, una civil, l'obligació de provar alguna cosa o les obligacions solidàries).

Obligacions morals

L'ésser humà té una dimensió moral natural, ja que tots tenim una idea del que és correcte i del que no ho és. Aquesta distinció té conseqüències de tota mena, tant a la nostra vida quotidiana com a l'àmbit del dret. Tanmateix, el concepte d'obligació moral es pot entendre de maneres diferents. Així, algú pot dir que compleix una obligació perquè està convençut que és el seu deure. Una altra persona podria dir que compleix una obligació per por de la sanció i no per la seva convicció sobre ella. També es podria afirmar que algú compleix les obligacions perquè és més rendible i útil que fer el contrari. Una postura menys corrent seria la d'aquell que proposa no complir les obligacions, ja que es tracta de normes imposades que limiten la llibertat individual. S'aprecia, doncs, que hi ha valoracions i plantejaments diferents en relació amb les nostres obligacions morals des d'una perspectiva de la reflexió ètica.

Les obligacions morals tenen, alhora, una dimensió individual i una altra col·lectiva. Cada persona viu a la seva manera els deures o les obligacions. En un pla més general, hi ha qüestions que ens afecten a tots (per exemple, tenim l'obligació moral de tenir cura del planeta en conjunt).

Fotos: iStock - Geber86 / DrGrounds

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found