general

què és triangle escalè » definició i concepte

El triangle és un tipus de polígon el tret diferencial del qual és que està conformat per tres costats. Un triangle es construeix unint tres rectes, les quals seran els costats d'aquesta figura geomètrica, en tant, els esmentats costats es troben en punts que s'anomenen vèrtexs.

Les parts esmentades que presenta el triangle, és a dir, costats, vèrtexs i angles interns , sempre són presents en un triangle i són condicions sine quanom d'aquest cos geomètric.

Hi ha dues maneres de classificar els triangles, una que està vinculada a l'extensió que presenten els costats i l'altra depèn de l'amplitud que ostenten els angles. Aquesta darrera ens proposa els següents tipus: rectangle (té un angle intern recte al qual ho determinen dos costats anomenats catets, sent el tercer costat conegut com a hipotenusa), acutangle (els tres angles interns resulten aguts, és a dir, mesuren menys de 90°) i obtusangle (només un dels seus angles és obtús, és a dir, mesura més de 90°).

Mentrestant, l'associada a l'extensió dels costats genera aquests: equilàter, isòsceles i escalè, el tipus que ens ocuparà a continuació.

El triangle escalè o també anomenat triangle desigual, es caracteritza perquè tots els costats disposen d'extensions diferents. A cap triangle d'aquest tipus no hi haurà dos angles que disposin de la mesura. Aleshores en aquest angle no hi ha ni angles ni costats idèntics.

Però depenent de la longitud, també és factible que ens trobem amb dos tipus de triangles més a més de l'escalè i ells són com indiquem el triangle equilàter, que es destaca perquè els seus tres costats són iguals així com els seus angles que tenen una mesura de 60°.

I el triangle isòsceles, només presenta dos costats amb la mateixa extensió, mentrestant, els angles contraposats als costats presenten la mateixa mesura.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found