medi ambient

definició de gestió ambiental

La gestió ambiental, també designada com a gestió del medi ambient implica aquella sèrie d'activitats, polítiques, dirigides a manejar de manera integral el medi ambient d'un territori donat i contribuir així amb el desenvolupament sostenible del mateix.

Refresquem que el desenvolupament sostenible implica l'equilibri correcte per al desenvolupament de l'economia, l'augment poblacional, l'ús racional dels recursos i la protecció i la conservació del medi ambient.

És a dir, bàsicament, la gestió ambiental implicarà estratègies que organitzen diverses activitats tendents a aconseguir una millor qualitat de vida i gestionar totes aquelles necessàries per prevenir i minimitzar els típics casos que condueixen a la contaminació de l'ambient.

Cal destacar que la gestió ambiental està dividida en diverses àrees legals que resulten ser essencials a l'hora d'assolir un sistema de gestió ambiental satisfactori i exitós: política ambiental (implica una sèrie d'accions polítiques destinades a conservar la vida assolir un desenvolupament sustentable), ordenament territorial (s'encarrega de distribuir les activitats i usos del terreny d'acord amb les característiques de cadascú), avaluació de l'impacte ambiental (realitza una avaluació de l'actualitat ambiental i proposa plans i programes per corregir problemes), contaminació (s'ocupa de tractar, analitzar i controlar totes aquelles substàncies o formes d'energia que provoquin efectes poc saludables), vida silvestre (s'ocupa de conservar la biodiversitat), paisatge (implica la relació dels factors biològics, els estètics i culturals del medi ambient) i educació ambiental (procura ensenyar l'home a comprendre els problemes mediambientals actuals i així mateix l'ajuda a canviar la seva posició sovint contrària al desenvolupament satisfactori de l'entorn natural).

Més enllà de totes les qüestions teòriques i tècniques exposades, és important esmentar que actualment la contaminació ambiental és un gravíssim problema que totes les nacions del món enfronten sense excepcions i per cas és necessària l'existència de polítiques concretes i contundents que tendeixin a pal·liar-les oa disminuir-les.

També, en aquest sentit, per sumar a la conscienciació i per reduir l'impacte de la contaminació a les grans ciutats resulta importantíssim construir-hi i preservar-hi aquells ambients naturals.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found