social

definició d'organització

El terme organització presenta dues referències bàsiques. D'una banda, la paraula organització s'utilitza per referir-se a l'acció o el resultat d'organitzar o organitzar-se. I per altra banda, es designa aquell sistema dissenyat per assolir satisfactòriament determinats objectius o metes, mentre que aquests sistemes poden, alhora, estar conformats per altres subsistemes relacionats que compleixen funcions específiques.

L'organització, una condició necessària a qualsevol activitat

L'organització resulta ser una qüestió àmpliament requerida en el desenvolupament de diverses activitats, o si no, també, pel que fa a la nostra vida quotidiana. Bàsicament això és així perquè l'organització implica ordre i com ja està comprovat, un escenari oposat, com la desorganització o el caos no conduiran de cap manera a la consecució dels objectius proposats en cap àmbit o instància, mai.

Traslladem allò exposat a un exemple en concret. Si a l'habitació que fem servir com a espai de treball no disposem de mobles que organitzin els elements i el material que utilitzem per treballar la tasca en tot aspecte serà molt complexa de concretar. En principi no tindrem on seure còmodes i haurem de fer-ho a terra. Si treballem amb papers, amb documents i expedients, haurem de tenir-los també al pis i per més que estiguin disposats amb cert ordre serà més complicat trobar-ne algun d'especial que si ho estan en un moble fitxer amb la seva fitxa identificadora corresponent.

Com apreciem del cas exposat, l'organització és una condició sine quanom si es vol fer una feina o activitat de manera efectiva i satisfactòria. No hi ha cap altra opció acceptable que ens remeti a l'èxit, només l'organització. I això és aplicable a un àmbit laboral, com en la situació que vam exposar com a exemple, com en qualsevol altre.

L'organització un sistema amb finalitats específiques

En el segon plantejament, el terme manifesta una organització basada en un grup social conformat per persones, una sèrie de tasques i una administració, que interactuen en el marc duna estructura sistèmica amb la meta de complir amb certs objectius proposats.

Característiques de lorganització

El tret essencial de qualsevol tipus d'organització i que sí o sí que ha d'observar perquè existeixi i després subsisteixi, és que les persones que la integren es comuniquin i estiguin d'acord a actuar de manera coordinada per aconseguir els objectius proposats que els portin a complir efectivament i satisfactòriament amb la seva missió.

Mentrestant, per ajudar aquesta coordinació i comunicació, les organitzacions funcionen a través de normes que serviran en la consecució de propòsits. No estar dacord o no complir amb la normativa vigent així com lacció de manera descoordinada atemptarà contra la supervivència de lorganització.

Entre les diverses característiques que distingeixen una organització hi ha: conjunt de persones amb recursos, objectius assignats, normes i ordre jeràrquic establert, satisfacció de necessitats, producció o venda de béns o serveis, transmissió de cultura, generació de treball, creació, conservació i transmissió de coneixement, entre d'altres.

Classificació de les organitzacions

D'altra banda, les organitzacions poden ser classificades d'acord amb els criteris següents: per la seva finalitat (amb fi de lucre i sense fi de lucre), per la seva estructura (formals i informals), per la seva mida (petita, mitjana, gran, micro emprenedoria), per la localització (multinacional, regional, nacional), pel tipus de producció (béns o serveis), pel tipus de propietat (privada, pública o mixta), pel grau d'integració que presenta (totalment integrada o parcialment integrada) i per la seva actitud davant dels canvis (rígida o flexible).

Organitzacions civils i de govern, les més comunes

Els dos tipus més comuns d'organització que es donen a gairebé totes les comunitats són les organitzacions civils, que són aquelles agrupacions ciutadanes creades per cobrir alguna necessitat social, com ser els partits polítics, les ONGs, sindicats, clubs, entre d'altres. I les organitzacions governamentals, que són aquelles creades per l'estat per desenvolupar algun tipus de tasca social i que estan dirigides pel govern en funció i finançades a través de fons públics.

Tots els tipus esmentats tenen com a finalitat última l'èxit del benestar general dels individus i per això és que la seva presència és molt important a la vida de les societats.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found